Posiedzenie Prezydium WRDS WL

Wystosowanie Apelu w sprawie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy było głównym tematem spotkania Prezydium WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.

 W dniu 1 marca 2022 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium WRDS WL. Główną tematyką obrad było wystosowanie apelu w sprawie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. W trakcie spotkania członkowie wyrazili wyrazy uznania i wdzięczności dla całego narodu polskiego za wzorową postawę w obliczu tak trudnej sytuacji. Poruszano również kwestię dotyczącą problematyki wsparcia dla uchodźców będących na terenie województwa lubelskiego, jak również obywateli walczących w obronie swojego kraju. Istotnym punktem rozmów było także opracowanie przez gremium propozycji postulatów, do opracowywanej specustawy regulującej status uchodźców z Ukrainy i skierowanie ich do rządu.  

Członkowie Prezydium na zakończenie spotkania odnieśli się do wskazania tematów jakie zostaną procedowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS WL, które odbędzie się 31 marca 2022 r.