Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Przyjęcie Stanowiska Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego i skierowanie go pod obrady plenarne oraz omówienie Terytorialnego Planu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Województwa Lubelskiego i Mechanizmów Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Marian Król. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym.

W dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Tematem obrad była „Organizacja stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie Lubelskim na obecnym etapie COVID-19. Aktualne najważniejsze problemy leczenia COVID-19”. Wypracowane przez Stały Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Stanowisko Nr 1/2021 zostało skierowane pod obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie plenarne zaplanowano na 28 stycznia 2021 r. o godz. 11.00. Natomiast tematami wiodącymi było omówienie „Terytorialnego Planu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Województwa Lubelskiego” oraz „Mechanizmy Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej”. Materiały zgromadzone w tej dziedzinie zostaną przekazane do prac SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, a następnie zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu rady. Wsparcia merytorycznego udzielili m.in.: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Pan Zbigniew Wojciechowski, Pan Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Pan Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A., Pan Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.