Posiedzenie plenarne WRDS WL 29 kwietnia 2022 r.

29 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Głównymi tematami posiedzenia były: „Wydolność systemu opieki zdrowotnej a zwiększona ilość świadczeń związana z napływem imigrantów” oraz „Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach”.

Podczas spotkania zostały przedstawione aktualne statystyki oraz dane proceduralne dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w związku z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, odnoszące się do placówek finansowanych przez NFZ znajdujących się na terenie całego województwa lubelskiego. Zebrane informacje przedstawili zaproszeni goście: Magdalena Czarkowska – Dyrektor Lubelskiego OW NFZ, Agnieszka Kowalska-Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małgorzata Skrok – p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski.

Następny punkt posiedzenia jakim był „Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach” rozpoczął się od omówienia wyników prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, które zaprezentował przewodniczący zespołu Marek Chmielewski. Swojego głosu w przedmiotowym temacie udzielili również zaproszeni goście: Mieczysław Mosakowski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Andrzej Koncicki – Przewodniczący Rady Naukowej w PIWET w Puławach, Mirosława Kmiecik – Przewodnicząca NSZZ Pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego, Agnieszka Nawrocka – przedstawicielka NSZZ „Solidarność” Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Marcin Weiner – przedstawiciel NSZZ „Wspólne Dobro” przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach oraz Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady Oddziału Puław Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Wspólna debata członków WRDS WL zakończyła się przyjęciem Stanowiska nr 6/2022 WRDS WL z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie „Konfliktu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym”.

W trakcie spotkania WRDS WL przyjęła Stanowisko nr 5/2022 WRDS WL z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie „Połączenia SPSW im. Jana Bożego w Lublinie z WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaawansowanie procesu łączenia. Aktualne problemy.” Ponadto dokonano zmian osobowych w SZR ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL oraz SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL.

galeriaGALERIA

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała nr 10/2022 WRDS WL z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu SZR ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL (link otwiera się w nowym oknie)

Uchwała nr 11/2022 WRDS WL z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL (link otwiera się w nowym oknie)

Stanowisko nr 5/2022 WRDS WL z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: „Połączenia SPSW im. Jana Bożego w Lublinie z WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Zaawansowanie procesu łączenia. aktualne problemy” (link otwiera się w nowym oknie) 

Stanowisko nr 6/2022 WRDS WL z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: „Konfliktu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym” (link otwiera się w nowym oknie)