Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej”.

Obrady otworzył Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, który wręczył Akty powołania nowym członkom WRDS WL – Pawłowi Dąbrowskiemu, reprezentującemu stronę samorządową oraz Lechowi Sprawce Wojewodzie Lubelskiemu, który został równocześnie przewodniczącym Rady. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński – Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Agnieszka Kowalska-Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jerzy Kuś – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin; Barbara Barszczewska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Lubelskiego; Ewa Dudziak – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego; Ewa Płocica-Poślednik – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego; Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; Dariusz Kamiński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach; Janusz Hordejuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Parczewie; Marek Białach – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie; Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie; Andrzej Danilkiewicz – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie; Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

W wyniku dyskusji z udziałem zaproszonych gości Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła Stanowisko nr 9/2019 WRDS WL z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie oceny realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej.
Ponadto Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przeanalizowała projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 r. W wyniku dyskusji członkowie Rady przyjęli Opinię nr 1/2019 WRDS WL z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 r. oraz następujące uchwały: Uchwałę Nr 29/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany przewodnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego; Uchwałę Nr 30/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz Uchwałę Nr 31/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

galeriaGALERIA

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 13 grudnia 2020 r.