Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zaprasza do udziału w konkursach plastycznych poświęconych Konstytucji 3 Maja. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy na temat idei zawartych w tym ważnym, przełomowym dla narodu polskiego, dokumencie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dla pełnoletnich twórców. 

Informacje dotyczące konkursu dla dzieci i młodzieży.