Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskiem złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „VII Spartakiada Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej”, które realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu…

Czytaj więcej

W imieniu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym Konkursie Edukacyjnym dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2019. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-16 lat. Wystarczy wybrać 4-osobową ekipę w składzie reprezentującym: Technikę, Sztukę, Taniec, Śpiew, wykonać 3 zadania opisane w regulaminie i pod opieką nauczyciela wysłać zgłoszenie…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Charytatywne Stowarzyszenie „Za Murami” z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Trzy Dni. Piękno Triduum Paschalnego oraz jego oddziaływanie na życie osób i kulturę”, które realizowane będzie od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i MB Różańcowej w Kaniem złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert z okazji 100 lecia Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem (pow. Chełmski), które realizowane będzie od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 19 kwietnia…

Czytaj więcej

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury podało Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem na 2019 rok. Informacje dotyczące kwalifikowania na egzamin kandydatów właściwych Marszałkowi Województwa Lubelskiego można uzyskać pod numerem telefonu 081 44 16 803. Link…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju, prowadzonej przez Województwo Lubelskie, Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 127. Ogłoszenie  o konkursie ukazało się dnia 11 marca 2019 roku w Gazecie Wyborczej w Lublinie, BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, stronie www.lubelskie.pl , tablicy ogłoszeń – ogólnie dostępnej w siedzibie urzędu, …

Czytaj więcej

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiła nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59. Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 19 lutego 2019 r. podjął Uchwałę Nr XXI/412/2019 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Sportu III Kadencji. Rada powołana została na okres 4 lat, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady weszli przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych działających na terenie województwa…

Czytaj więcej

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych – konkurs ofert Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są nadal jednym…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”, które realizowane będzie od dnia 14 sierpnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje,  że Ludowy Klub Sportowy Grom Różaniec  z siedzibą w Różańcu Pierwszym złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenny Turniej Piłki Nożnej – Open”, które realizowane będzie od dnia  6 marca  2019 r. do dnia 3 kwietnia  2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe w Białej Podlaskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XII Biała Blues Festival. Przewidywany termin festiwalu 27-28.04.2019, które realizowane będzie od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 r. wyraził zgodę…

Czytaj więcej