Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubelskie z siedzibą w Olbięcinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Każdy ma szanse”, które realizowane będzie od 27 marca dnia 17 czerwca, na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej

7 marca br. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wyniki prac Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów  dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, podejmując uchwałę o przyznaniu stypendiów z zakresu kultury, w ramach środków finansowych określonych w budżecie Województwa Lubelskiego przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2017 roku. Stypendia…

Czytaj więcej

„Konkurs -Turystyka 2017 „- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i  wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Dnia 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale NR CLXVII/3382/2017 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa formie wspierania z terminem…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej z siedzibą w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: 50 lat Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu – wydawnictwo jubileuszowe, które realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Charytatywne Stowarzyszenie „Za Murami” z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Pasja Miłości, które realizowane będzie od dnia 23 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 7 marca 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej