Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konsultacje projektu zmiany uchwały nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. DO POBRANIA 1. Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego 2. Projekt zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego 3. Projekt…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni z siedzibą w Dąbrowicy złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Spotkania Kowalskie w Dąbrowicy”, które realizowane będzie od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 13 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

21 i 22 sierpnia w Brześciu odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów. To wydarzenie, które ma na celu pomoc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Szczegółowa agenda, formularz rejestracyjny, informacje na temat dojazdu z głównych miast dostępne są na stronie. Jednocześnie prosimy o zarejestrowanie się w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Lubelska Akademia Muzyki Dawnej z siedzibą w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Projekt Wielcy Powstania – ROMAN PADLEWSKI. Koncert VIII w ramach cyklu koncertów w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Lublinie, które realizowane będzie od dnia 5 sierpnia 2018 r. do dnia 12 września 2018…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uprawnione podmioty mogły zgłaszać swoje wnioski od 21 czerwca do 2 lipca br. Przypomnijmy, że głównym celem uchwały jest dokładne wyznaczenie przebiegu granic Obszaru oraz aktualizacja zapisów dotyczących zakazów obowiązujących na jego terenie. O szczegółach projektu pisaliśmy tutaj.  Przebieg konsultacji oraz ich…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego, uchwałą Nr CCLXXXIV/5634/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 127.   DO POBRANIA Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Policealnej-MSZ w Biłgoraju

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia ogłasza  piąty konkurs profilaktyczny finansowany z Funduszy Europejskich finansujący projekty dotyczące profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca. Konkurs kierowany jest do podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii.  Najważniejsze założenia konkursu to: aktywna profilaktyka – porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, identyfikacja…

Czytaj więcej

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego. DO POBRANIA  Sprawozdanie  

Czytaj więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy   Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy Głuchych „Hetman” z siedzibą w Łukowie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja Wojewódzkich Turniejów Niesłyszących”, które realizowane będzie od dnia 2 września  2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2018 r.…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego (SPK). Uprawnione podmioty mogły zgłaszać swoje wnioski od 5 do 17 kwietnia br. Przypomnijmy, że głównym celem uchwały dotyczącej SPK jest dokładne wyznaczenie przebiegu granic Parku oraz aktualizacja zapisów dotyczących zakazów obowiązujących na jego terenie. O szczegółach projektu pisaliśmy tutaj.   Przebieg konsultacji…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ŁOChK). Uprawnione podmioty mogły zgłaszać swoje wnioski od 7 do 16 marca br. Przypomnijmy, że głównym celem uchwały dotyczącej ŁOChK jest ponowne określenie jego położenia i  granic, ustalenie zakresu czynnej ochrony ekosystemów oraz listy zakazów obowiązujących na jego terenie. O szczegółach projektu…

Czytaj więcej