Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Publikacja książki „Madonny” Zbigniewa Jóźwika, które realizowane będzie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 16 października 2018 r. wyraził…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Charytatywne Stowarzyszenie „Za Murami” z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie, które realizowane będzie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 8 października 2018 r. wyraził…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Musical towarzyszący Orszakowi Świętego Mikołaja 2018, które realizowane będzie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 2 października 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

Rozpoczynamy konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego, który zakłada ograniczenie populacji dzików na terenie jednostki wojskowej położonej w miejscowości Jawidz w gminie Spiczyn. Na opinie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego czekamy do 12 października br. Projekt uchwały Sejmiku przewiduje odstrzał redukcyjny 60 osobników na ww. terenie w ciągu trzech lat.  O poddaniu dokumentu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Uczniowski Klub Sportowy „Aqua” Ryki z siedzibą w Rykach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Regionalny Miting Pływacki o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego”, które realizowane będzie od dnia 6 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

Informacja o przedmiocie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. Na podstawie uchwały Nr CCC/5938/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Dumni z Ojczyzny! 100 lat Polski Niepodległej, które realizowane będzie od dnia 8 października 2018 r. do dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. wyraził zgodę…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Bliżej Siebie” nowatorską formą rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które realizowane będzie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 10 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 4 września…

Czytaj więcej

 Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Województwa Lubelskiego, zlokalizowanych w budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie.   DO POBRANIA wykaz – RIO ul. Karłowicza    

Czytaj więcej

Tegoroczna edycja regionalnego konkursu grantowego „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 16 sierpnia, a wnioski można składać do 25 października 2018 roku do godziny 12.00. O granty w konkursie ubiegać się mogą organizacje ze wsi i miast poniżej 20 tys mieszkańców.   Na stronie internetowej www.rownacszanse.pl znadują się szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty…

Czytaj więcej

28 sierpnia wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Znacząco ingeruje ona w dotychczasowe przepisy dotyczące produktów ubocznych niebędących odpadem. W ustawie został m.in. określony termin wygaśnięcia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem jej wejścia w życie.…

Czytaj więcej