Współpraca na podstawie Protokołu Ustaleń w dn. 05.12.2012 r.

Powierzchnia: 15,3 tys. km2
Ludność: 170 tys.
Stolica: Skien (68 tys. mieszkańców)

Królestwo Norwegii jest monarchią konstytucyjną, na czele której od 1991 roku stoi Król Harald V. Przy powierzchni 385 252 km² Norwegię zamieszkuje jedynie ok. 5 mln mieszkańców, co plasuje ten kraj na drugim miejscu (po Islandii) pod względem najmniejszej gęstości zaludnienia w Europie. Norwegia podzielona jest na 19 prowincji (fylke), które z kolei dzielą się na 430 gmin (kommune). Walutą obowiązującą w Norwegii jest korona norweska (1 NOK= 100 ORE). Państwo to jest członkiem NATO i ONZ, natomiast nie należy do Unii Europejskiej. Swoją przynależność do Europejskiego Obszaru Gospodarczego kraj ten wspiera udostępniając w dwóch mechanizmach finansowych 347 milionów euro rocznie do 2014 roku włącznie z przeznaczeniem na cele rozwojowe i inwestycyjne państw-beneficjentów. Co ciekawe, będąc 5. największym eksporterem ropy naftowej na świecie, ok. 98 % produkowanej energii pochodzi z energetyki wodnej.

Prowincja Telemark położona jest w południowej części kraju nad cieśniną Skagerrak. Zamieszkuje ją ok. 170 tys. osób. Do największych miast prowincji należą: Skien (68 tys. mieszkańców), Porsgrunn (33 tys. mieszkańców) oraz Bamble (14 tys. mieszkańców). Na czele prowincji stoi Gubernator, natomiast w skład rady wchodzi 41 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich na 4 letnie kadencje. Na terenie prowincji znajduje się Uniwersytet Telemark, na którym kształci się ok. 5,5 tys. studentów, co czyni go czwartym największą uczelnią państwową w Norwegii. Region może się pochwalić także prężnie działającymi instytutami naukowo-badawczymi, takimi jak Heroya Reasearch Park, Telemarkforsking oraz Tel-Tek.

Wizytówką Prowincji Telemark jest ukończony w 1892 r. kanał mający długość 105 km. Dzięki niemu można dotrzeć ze Skien do Dalen. Innym wartym zobaczenia miejscem jest Muzeum Henryka Ibsena w Skien, gdzie dramatopisarz spędził swoje dzieciństwo. Przemysł regionu skoncentrowany jest w Bamble i Porsgrunn, gdzie znajdują się liczne zakłady, m.in. petrochemiczne. Do największych należą producent aluminium Norsk Hydro oraz Yara International wytwarzająca nawozy sztuczne.

Współpraca Województwa Lubelskiego z Prowincją Telemark została zainicjowana poprzez podpisanie Protokołu Ustaleń w dn. 05.12.2012 r. i dotyczy głównie zielonych technologii- ochrony środowiska, gospodarki odpadami, rozwojowi biogazowni rolniczych, rynku biomasy, ale także mobilności na europejskim rynku pracy i programów przedsiębiorczości młodzieży. W ramach współpracy polsko- norweskiej planowana jest również kooperacja grup teatralnych z obu regionów oraz wymiana studentów i kadry nauczycielskiej w ramach Funduszu Stypendialno- Szkoleniowego finansowanego z grantów norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Strona administracji samorządowej: www.telemark.no

GALERIA