Od prawej na jednej linii: logotyp Funduszy Europejskich. Z prawej napis Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, następnie flaga RP i napis Rzeczpospolita Polska, następnie logotyp Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, następnie napis Unia Europejska Fundusz Spójności i flaga Unii

Plakat doradztwa energetycznego. Na górze napis My doradzamy (kolor granatowy na białym tle) Ty oszczędzasz! (kolor biały na zielonym tle). Poniżej mężczyzna w niebieskiej koszuli z czarnym krawatem siedzący przy stole. po prawej od postaci zielone tło z grafikami przedstawiającymi linie energetyczne, panele słoneczne, oraz loga funduszy Europejskich, Ministerstwa Energii, Doradztwa Energetycznego i flaga Unii Europejskiej

Zachęcamy do obejrzenia filmu o projekcie „Doradztwo energetyczne”

Doradztwo Energetyczne w województwie lubelskim – zapraszamy do obejrzenia filmów

 

Aktualności doradztwo energetyczne

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Projekt realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner Wiodący) wypracowało w 2014 r. Koncepcję Projektu Doradztwa Energetycznego. Projekt wpisany został przez MIiR do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Komisja Europejska doceniła współpracę oceniając Projekt Doradztwa jako uzasadniony i dobrej jakości, co umożliwia dalszą realizację założeń Projektu.

Logo doradztwa energetycznego