Zniesienie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski

1 czerwca Urząd Marszałkowski wznawia pełną obsługę interesantów. Jednocześnie prosimy, by odwiedzając Urząd w celu załatwienia sprawy stosować się do zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka).

Marszałek Województwa Lubelskiego 28 maja 2021 r. wydał zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest na stronie BIP Urzędu.