Zapraszamy na Europejski Tydzień Innowacji

Europejski Tydzień Innowacji to jedno z unikalnych wydarzeń gospodarczych Europy Wschodniej, które odbędzie od 17 do 21 września 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Ponad tysiąc uczestników I edycji, kilkadziesiąt paneli tematycznych oraz giełda startup zaoowocowały nowymi relacjami biznesowymi, partnerstwami i inwestycjami. Gospodarzem spotkania jest województwo lubelskie, nagrodzone w klasyfikacji European Cities and Regions of the Future 2018/19 jako jeden z 10 europejskich regionów o najlepszej strategii przyciągania zagranicznych inwestycji. Siłą gospodarczą regionu są inteligentne specjalizacje: biogospodarka, medycyna i zdrowie, informatyka i automatyka oraz energetyka niskoemisyjna. O europejskich innowacjach w tym obszarze porozmawiają eksperci z całego świata.

– Zapraszam na II edycję Europejskiego Tygodnia Innowacji, która będzie o tyle wyjątkowa, że powstała we współpracy nauki i biznesu,  w oparciu o konsekwentnie budowane przewagi gospodarcze związane z inteligentnymi specjalizacjami. Chcemy pokazać relacje oparte na innowacjach, wiedzy i dialogu młodych firm z doświadczonymi. W spotkaniu weźmie udział kilkanaście miast i regionów partnerskich, co posłuży międzynarodowej wymianie dobrych praktykmówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji spotkają się przedstawiciele różnych sektorów
i branż, np. medycyny, biotechnologii, fotoniki, technologii kosmicznych, motoryzacji, produkcji żywności, administracji samorządowej, naukowcy oraz startupowcy. ETI 2018 to przestrzeń do dyskusji oraz poznania wiedzy z wielu różnych dziedzin, a także miejsce powstawania nowych pomysłów   w obszarze inteligentnych specjalizacji, badań, technologii oraz inżynierii.

Wśród tematów wiodących II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji są gospodarka 4.0, medycyna 2.0 i bioinnowacje. W agendzie wydarzenia nie zabraknie również sesji poświęconych innym dziedzinom gospodarki i życia publicznego, m.in. roli inspiracji w innowacjach, design thinking oraz roli przywództwa w rozwoju innowacji. ETI 2018 zademonstruje siłę i potencjał województwa lubelskiego na bazie konkretnych projektów realizowanych we współpracy nauki i biznesu, które poddane zostaną dyskusji na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Prelegentami będą eksperci reprezentujący szereg branż z zakresu nauki oraz biznesu. Swój udział potwierdzili m. in.: prof. dr n. med. Ghislain Opdenakker – Kierownik Kliniki Immunobiologii Rega Institute for Medical Research w Leuven, Belgia; prof. dr hab. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk – prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medyczny w Lublinie; dr Grzegorz Brona – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej; dr Piotr Wiewiór – kierownik ds. rozwoju i eksploatacji maszyn laserowych, Nevada Terawatt Facility, University of Nevada, Reno oraz wielu innych znamienitych ekspertów. Udział wezmą również delegacje z Azji, Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

–  W wielu sektorach gospodarki obserwujemy znakomite przykłady współpracy nauki z firmami województwa lubelskiego  – właśnie takie projekty pokażemy podczas II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji. Wydarzenie to jest praktycznym połączeniem dojrzałego biznesu z nauką oraz innowacyjnymi projektami, a także miejscem inspiracji i rozpoczęcia działań w kierunku rozwoju. Serdecznie zapraszam do rejestracji na wydarzenie – Radosław Dudziński, dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

Do uczestnictwa w ETI 2018 zaproszeni są m.i. przedsiębiorcy i inwestorzy, naukowcy, doktoranci i studenci z kół naukowych, startupy i spin-offy, instytucje otoczenia nauki i biznesu czy też administracja publiczna wspierająca rozwój innowacji. Zapraszamy wszystkich, których interesują tematy innowacji, inteligentnych specjalizacji, rozwoju biznesu oraz nauki. Zapisy już ruszyły.

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie na stronie www.etilubelskie.pl

Wydarzenia towarzyszące Europejskiemu Tygodniowi Innowacji to:

  • Debata miast i regionów partnerskich województwa lubelskiego – międzynarodowy charakter wydarzenia podkreślony został przez zaproszenie przedstawicieli samorządów
    z całego świata. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele regionów z Ameryki Północnej, Azji, UE i Europy Wschodniej. Debata, która jest okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń,
    a także szansą na podsumowanie inicjatyw ponadregionalnych, będzie inauguracją 4-dniowego kongresu gospodarczego, w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji.
  • Dzień Otwartych Laboratoriów Uczelni Wyższych – warsztaty w wybranych laboratoriach oferujących usługi dla biznesu, Forum Młodych Naukowców oraz finał konkursu Giełdy Startup / Startup Exchange zorganizowane w ramach współpracy Europejskiego Tygodnia Innowacji
    z Lubelskim Festiwalem Nauki.
  • Gala Innowacji będąca zwieńczeniem konkursu organizowanego wspólnie z partnerem wydarzenia Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Podczas gali uhonorowane zostaną wyróżniające się innowacyjne projekty z województwa lubelskiego.