Na XXXIV sesji Sejmik Województwa Lubelskiego (28 lutego 2022 r.) podjął uchwałę o zawieszeniu współpracy przygranicznej z Obwodem Brzeskim (Republika Białoruś) i zerwaniu umowy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z Obwodem Nowogrodzkim (Federacja Rosyjska).

24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska dokonała zbrojnej inwazji na Ukrainę, łamiąc tym samym prawo międzynarodowe. W swojej nieuzasadnionej bezpodstawnej agresji Federacja Rosyjska wspierana jest przez Republikę Białoruś, która użycza jej terytorium i umożliwia atak na Ukrainę także od północy. Agresja dotyka nie tylko celów wojskowych, ale także cywilnych. W momencie przyjmowania uchwały potwierdzona została śmierć co najmniej 358 ukraińskich cywilów, w tym 14 dzieci. Wojska Federacji Rosyjskiej celowo ostrzeliwują budynki mieszkalne, przedszkola, sierocińce i szpitale.

  •  Radni sejmiku podjęli decyzję o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci żywności, środków pierwszej pomocy i sprzętu medycznego, a także specjalistycznego sprzętu o wartości 1 mln zł. Zapowiadana wstępnie kwota urosła do niemal 2 mln zł (stan na 18.03.2022) i została wydana na zakup m.in agregatów prądotwórczych, latarek, karimat, łóżek polowych czy przedłużaczy. Pomoc trafi do partnerskich regionów Ukrainy: Lwowskiego, Ługańskiego, Odeskiego, Rówieńskiego, Tarnopolskiego i Wołyńskiego.
  • Dodatkowo radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przeznaczyli 800 tys. zł na działania skierowane do lubelskich organizacji pozarządowych (NGO), które będą chciały świadczyć pomoc obywatelom Ukrainy.
  • Marszałek Jarosław Stawiarski przekazał informację o pomocy rzeczowej, która napłynęła od podległych szpitali. Nasze placówki przekazały wschodnim sąsiadom materiały pierwszej pomocy, podstawowe środki higieniczne i specjalistyczną aparaturę. Od 1 do 11 marca przekazaliśmy także 7 ambulansów, które wspierają teraz obwody partnerskie Ukrainy.

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z 28 lutego 2022 r. w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.

Sejmik Województwa Lubelskiego jednoznacznie potępia atak Rosji na Ukrainę. Agresja ta stanowi skrajne pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz jest realnym niszczeniem suwerenności niepodległego państwa. Polityka Władimira Putina naraża miliony bezbronnych Ukraińców na niewyobrażalne cierpienia, a kraj na zniszczenie. Działania takie muszą być potępione przez cały cywilizowany świat, jako wyraz nieopisanego barbarzyństwa. Cały cywilizowany świat jest też zobowiązany do pomocy napadniętemu państwu i cierpiącemu narodowi.

Polska jako najbliższy sąsiad Ukrainy, mający wielowiekowe doświadczenie wspólnej egzystencji w jednym organizmie państwowym, poczuwa się do szczególnej odpowiedzialności za jej losy. Wyjątkową rolę ma tutaj do spełnienia województwo lubelskie bezpośrednio graniczące z obwodami ukraińskimi. Samorząd województwa lubelskiego w imieniu społeczności zamieszkującej jego obszar deklaruje wszelką pomoc uchodźcom wojennym, a także ludności potrzebującej wsparcia materialnego i duchowego.
Niech żyje suwerenna Ukraina!
Niech żyje niepodległa Polska!