XIII Forum Europa – Ukraina

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski reprezentował region podczas XIII Forum Europa-Ukraina. Marszałek wziął udział w panelu „Samorząd motorem rozwoju gospodarczego regionu”, gdzie dyskutował z samorządowcami i urzędnikami z Polski, Ukrainy i Serbii.

W dniach 4-5 lutego 2020 roku w Centrum Wystawienniczym Województwa Podkarpackiego w Jasionce pod Rzeszowem odbyła się XIII edycja Forum Europa-Ukraina, organizowana przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich – organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy przy współpracy z Województwem Podkarpackim. Przez dwa dni odbyło się ponad trzydzieści paneli, w których udział wzięło ponad 800 gości z Polski, Ukrainy, Unii Europejskiej, krajów sąsiedzkich i USA. Wśród panelistów i uczestników znaleźli się między innymi: były prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili, Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w RP Andrii Deszczyca, a także liczni posłowie, samorządowcy, działacze organizacji pozarządowych, dziennikarze i naukowcy.

Hasłem przewodnim tegorocznego forum było „Nowe możliwości, stare zagrożenia”. Debaty poświęcone były przede wszystkim procesowi modernizacji i kontynuacji reform w obliczu nowej sytuacji politycznej na Ukrainie po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Ważne miejsce w dyskusjach miały też regiony, w tym ich współpraca – obecna i potencjalna – z partnerami z Polski i Unii Europejskiej.

Tej ostatniej tematyki dotyczył panel, w którym udział wziął wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej i Samorządu Lokalnego Serbii Ivanem Bošnjakiem, przewodniczącą Wołyńskiej Rady Obwodowej Iryną Vakhovych, deputowanym Tarnopolskiej Rady Obwodowej Stepanem Barną i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Cyprysiem. W swoim wystąpieniu marszałek Wojciechowski przedstawił historię reform i rolę samorządu w Polsce, podkreślając pozytywne aspekty trzydziestoletniego doświadczenia, ale też wyzwania stojące przed samorządami. Zwrócił szczególną uwagę na rolę województwa w pozyskiwaniu środków unijnych, ale także w kreowaniu polityki UE w tym zakresie. Środki pozyskane z Unii Europejskiej mają również realne przełożenie na współpracę Województwa Lubelskiego z partnerami z Ukrainy – przede wszystkim z obwodami lwowskim i wołyńskim w ramach Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

galeriaGALERIA