Wyniki pierwszej edycji konkursu „Plenery edukacyjne”

Poznaliśmy wykonawców wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Plenery edukacyjne”. Podczas dzisiejszej wideokonferencji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa podpisał umowy z przedstawicielami organizacji, które wygrały konkurs. Pula środków z budżetu województwa na ten cel wyniosła 200 tys. zł.

„Plenery edukacyjne” to nazwa premierowego konkursu dotyczącego organizacji letnich jedno- lub kilkudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół naszego regionu na terenie parków narodowych (Poleskiego i Roztoczańskiego), parków krajobrazowych (Kazimierskiego, Kozłowieckiego i Lasy Janowskie), a także Obszarów Natura 2000.

Dzieci często spędzają dziś wakacje w wirtualnym świecie, a my chcemy je wyciągnąć z domu i pokazać piękne miejsca w Lubelskiem. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, dlatego już ruszamy z kolejną edycją mówił Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa ze szczególnym położeniem akcentu na przekazanie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

Nabór do I edycji trwał do 25 maja br. Napłynęło 13 ofert, z których pozytywną ocenę otrzymały 4 z nich. Dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego otrzymają:

 1. Stowarzyszenie Cichosz – projekt „Plenery edukacyjne dla dzieci z Gminy Milanów”;
 2. Fundacja Smaki Kultury – „Zielone półkolonie”;
 3. Fundacja Biznes Edukacja Rozwój – „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym”;
 4. Fundacja Dobra Droga – „Przyroda wokół nas”.

Wybrane organizacje będą realizować projekty od 15 lipca do 30 września br. Finansowe wsparcie umożliwi wyjazd na warsztaty edukacyjne 500 dzieciom. Poniżej przedstawiamy projekty 4 zwycięskich organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Cichosz
„Plenery edukacyjne dla dzieci z Gminy Milanów”
Data realizacji 15.07–30.09.2022
Kwota dotacji: 9 732,50 zł.

Stowarzyszenie Cichosz zorganizuje pięciodniowe warsztaty w Poleskim Parku Narodowym dla 100 uczniów szkoły podstawowej z gminy Milanów. Warsztaty będą prowadzone:

 • w Ośrodku Dydaktycznym Poleskiego Parku Narodowego,
 • na ścieżkach dydaktycznych,
 • na terenie parku.

Przez 5 dni dzieci z klas I-IV szkół podstawowych z gminy będą uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez instruktorów z Poleskiego Parku Narodowego. Będą to szkolenia w ośrodku szkoleniowym, ale również zajęcia w terenie:

 1. Łoś superktoś – 2 godz. w ośrodku i spacer ścieżką edukacyjną „Żółwik”; obiad.
 2. W krainie łosia – 2 godz. w terenie; obiad.
 3. Bobrze sprawki – 1,5 godz. w ośrodku i spacer ścieżką „Dąb Dominik”; obiad.
 4. Bobrowe mieszkanie – 2 godz. w terenie; obiad.
 5. Czyj to ślad? Rozróżniamy ślady zostawione przez zwierzęta – 2 godz. w ośrodku i spacer ścieżką „Czahary”; obiad.

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone w formie pokazów, gier oraz zabaw. Dzieci będą miały zapewniony bezpłatny transport, ubezpieczenie, wyżywienie, obsługę instruktorską. Zadanie będzie promowane w lokalnej prasie, mediach społecznościowych oraz stronach internetowych.

 Fundacja Smaki Kultury
„Zielone półkolonie”
Data realizacji: 15.07–12.09.2022
Kwota dotacji: 113 230,00 zł.

Fundacja Smaki Kultury za miejsce realizacji zadania wybrała Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Kazimierski Park Krajobrazowy, Janów Lubelski – obszar Natura 2000, Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Grupę docelową stanowić będą uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do lubelskich placówek oświatowych.

Zorganizowane zostaną 3 turnusy zielonych półkolonii. Na każdym turnusie, trwającym 5 dni, realizowany będzie następujący program:

 1. Wyjazd do Roztoczańskiego Parku Narodowego:
 • zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego;
 • przejście ścieżką dydaktyczna na Bukową Górę;
 • ścieżka dydaktyczna do Stawów Echo z systemem pomostów widokowych, gdzie można oglądać koniki polskie;
 • działania animacyjne na terenie zielonym: quiz z wiedzy zdobytej podczas wycieczki „na wesoło”.
 1. Wyjazd do Poleskiego Parku Narodowego:
 • zajęcia edukacyjne z pracownikiem parku oraz zajęcia w ogrodzie dydaktycznym;
 • wycieczka do Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego;
 • działania animacyjne na terenie zielonym: warsztaty recyklingowe, gry i zabawy z animatorami.
 1. Wyjazd do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego:
 • ścieżka dydaktyczna Rogów;
 • wąwozy lessowe w Kazimierzu Dolnym;
 • działania animacyjne: warsztaty tworzenia recyklingowych instrumentów nieodzownie kojarzonych z Kazimierzem i ze sztuką ludową tego miejsca.
 1. Wyjazd do Zoom Natury w Janowie Lubelskim – zwiedzanie wszystkich ekspozycji i atrakcji parku.
 2. Wyjazd do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego – Szlak od Dąbrówki do Starego Tartaku.
 • działania animacyjne, zabawy i gry dydaktyczne, turniej wiedzy „Ciekawostki przyrodnicze województwa lubelskiego”, wręczenie dyplomów uczestnictwa.

Fundacja Biznes Edukacja Rozwój
„Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym”
Data realizacji: 1.08–30.09.2022
Kwota dotacji: 44 800,00 zł

Zadanie zakłada edukację ekologiczną 200 uczniów szkół podstawowych z Lublina (100 uczniów klas I-III i 100 uczniów klas IV-VIII), zrealizowaną metodami aktywizacyjnymi, dopasowanymi do wieku uczestników, ukierunkowaną w szczególności na zapoznanie z bogactwem przyrodniczym województwa lubelskiego (na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego) i ukształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród dzieci.

 1. Uczniowie kl. I-III wezmą udział w jednodniowych warsztatach plenerowych, w ramach których odbędą dwa bloki zajęć (każdy po 2 godz.) oraz zwiedzą muzeum parku.
 2. Uczniowie kl. IV-VIII wezmą udział w dwudniowych warsztatach plenerowych, w ramach których odbędą dwa bloki zajęć (każdy po 2 godz.) oraz zwiedzą muzeum parku i wybraną ścieżkę przyrodniczą z przewodnikiem.

W ramach zadania uczniowie będą mieć zapewniony przejazd do parku i z powrotem, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę nauczycieli i wolontariuszy.

Fundacja Dobra Droga
„Przyroda wokół nas”
Data realizacji: 19.09.2022
Kwota dotacji: 32 230,00 zł

Projekt pt. „Przyroda wokół nas” realizowany będzie w Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, czyli 19 września br.

Projekt realizowany będzie na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie w gminie Janów Lubelski. Warsztaty będą dotyczyły cennych terenów przyrodniczych.

Program przeznaczony jest dla 110 osób, w tym 55 dzieci szkolnych z klas I-VIII oraz 55 młodzieży ze szkół średnich.

Odbędą się dwa wyjazdy o charakterze przyrodniczym, w ramach których zostaną przedstawione i omówione istotne aspekty przyrody Polski oraz kwestii związanych z ekologią i ekosystemem:

 1. Do Porytowego Wzgórza.
 2. Do Uroczyska „Kruczek”.

Każdy uczestnik dostanie atlas roślin i zwierząt z terenów Lasów Janowskich, który będzie sam uzupełniał, co pozwoli pogłębić wiedzę. Oprócz warsztatów terenowych uczestnicy otrzymają przedmioty użytku codziennego: smycz do kluczy, kubek, breloczek, koszulkę, pamięć USB.

Relacja z wideokonferencji „Plenery edukacyjne” (link otwiera się w nowym oknie)