Wojewódzki Dzień Samorządowca

Prawie 300 osób wzięło udział w Wojewódzkim Dniu Samorządowca. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i radni przyjechali z całego regionu. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który upamiętnia pierwsze wybory samorządowe w 1990 roku. Wojewódzkie święto było też okazją do wyróżnienia lokalnych włodarzy, którzy cieszą się największym zaufaniem mieszkańców i pełnią swoją funkcje nieprzerwanie od 2002 roku.

– Samorządy są siłą naszego kraju. Troska o małe ojczyzny przekłada się na to, jak żyje się nam wszystkim. Realizujecie inwestycje i aktywizujecie lokalne społeczności, dlatego waszą pracę w ostatnich latach pozytywnie oceniło blisko 70% mieszkańców – mówił marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Marszałek podsumował wykorzystanie środków unijnych w poprzednich perspektywach. W sumie od 1999 roku do 2017 roku województwo lubelskie w ramach środków UE, otrzymało dofinansowanie w kwocie 31 mld złotych. W perspektywie finansowej 2007-2013 jednostki samorządu terytorialnego, jako główni beneficjenci polityki spójności, wykorzystały ok. 51% ogólnej wartości dofinansowania. Budżet RPO WL 2007-2013 wyniósł 1,193 mld euro.

Gościem uroczystości był prof. Igor Zachariasz, który mówił o przyszłości samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń polskich i zagranicznych, oraz prof. Paweł Czechowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który podsumował spotkanie.

O swoich doświadczeniach w codziennej pracy w samorządzie mówili: starosta lubelski, Paweł Pikula, który pełni obecnie funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, burmistrz Opola Lubelskiego, Dariusz Wróbel oraz wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński.

Wojewódzki Dzień Samorządowca był okazją do wręczenia pamiątkowych dyplomów. Otrzymali je prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i radni, którzy pełnią swoje funkcje nieprzerwanie od 2002 roku. W sumie wyróżnienie otrzymało 75 samorządowców.  – Pełnicie swoje funkcje dzięki mieszkańcom, to oni darzą was zaufaniem od wielu lat. Dla nas samorządowców to jedno z największych wyróżnień, jakie może nas spotkać w zawodowym życiu – mówił marszałek Sławomir Sosnowski gratulując wyróżnionym.

 

galeriaGALERIA