VIII Lubelskie Forum Bibliotekarzy

Dziś w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego odbyło się VIII Lubelskie Forum Bibliotekarzy organizowane w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Wśród przybyłych gości znalazła się Jolanta Janiec, bibliotekarka z województwa lubelskiego, która zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Bibliotekarz Roku 2017”. Nagrody i wyróżnienia wręczył Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

VIII Lubelskiego Forum Bibliotekarzy organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lublinie. Uczestnikami Forum byli przedstawiciele Zarządu Głównego SBP w Warszawie, bibliotekarze, środowisko akademickie oraz kadra zarządzająca instytucjami kultury województwa lubelskiego i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Jest mi bardzo miło, że mogę dziś z Państwem dzielić się radością. To radość z faktu, że środowisko bibliotekarzy w naszym województwie jest aktywne i kreatywne. Samorząd województwa lubelskiego współpracuje z bibliotekami bardzo chętnie. Wnioski, które do nas trafiają zawsze staramy się rozpatrywać przychylnie. Wiem jak ważne jest to, aby rozwój edukacyjno-kulturalny w województwie lubelskim był wspierany odpowiednimi środkami. Dziś działalność bibliotekarzy to nie tylko układanie książek na półkach. To nieustanna praca edukacyjna, podnoszenie kultury języka i pielęgnowanie wartości historycznych, podążając jednocześnie z duchem czasu – powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z najstarszych i największych ogólnopolskich organizacji pozarządowych. W 2017 roku SBP świętowało swoje 100-lecie istnienia. Okręg Lubelski zrzesza w 5 Oddziałach – Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Włodawa, Zamość – ponad 500 członków ze wszystkich typów bibliotek. SBP jest partnerem instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Stowarzyszenie funkcjonuje w oparciu o prace społeczną na rzecz upowszechniania dóbr kultury, szerzenia czytelnictwa, umacniania rangi zawodu bibliotekarza, wspierania działalności kulturalno-oświatowej bibliotek.

galeriaGALERIA