Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 801 podpisana

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja, w trakcie której podpisano umowę na realizację projektu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 w mieście Dęblin”. Łączna wartość robót budowlanych to blisko 45 mln zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych). Inwestycję – blisko 5 km drogi – zrealizuje firma STRABAG.

W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Michał Mulawa, burmistrz Dęblina Beata Siedlecka, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera oraz dyrektor Oddziału Lubelskiego firmy STRABAG Marcin Zieliński.

Jestem przekonany, że ta inwestycja nie tylko zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu nadwiślańskiego, ale poprawi także bezpieczeństwo mieszkańców i korzystających z obwodnicy kierowców. mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Obwodnica Dęblina jest przykładem dobrej współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z polskim rządem. Inwestycja jest w całości finansowana ze środków zewnętrznych. Dzięki temu środki z budżetu województwa będziemy mogli przeznaczyć na kolejne działania.dodał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Dęblin czeka na obwodnicę od 1970 roku. To zadanie inwestycyjne pozwoli udrożnić przejazd do Kozienic i Radomia, ale również zrealizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.mówiła z kolei burmistrz miasta Beata Siedlecka.

– Planujemy wejść na plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Postaramy się, jeżeli nie będzie nieprzewidzianych okoliczności, ukończyć prace do końca przyszłego roku. powiedział Dyrektor Oddziału Lubelskiego Firmy STRABAG Marcin Zieliński.

Pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w mieście Puławy, to budowa obwodnicy Dęblina. Jego całkowita długość to 4,7 km. W ramach projektu zaplanowano m.in.: rozbudowę 8 skrzyżowań – w tym 3 rond, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, przebudowa przejazdów kolejowych na torze dojazdowym do bocznic WBK 214, budowę, rozbudowę oraz przebudowę chodników, zatok autobusowych oraz zjazdów na przyległe działki, a także budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

Termin zakończenia robót to początek 2023 roku.