Trwają spotkania negocjacyjne z Komisją Europejską

Omówienie uwag z zakresu EFS+ to temat kolejnego spotkania negocjacyjnego z Komisją Europejską dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, a prowadziła je Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO (DZ RPO) Anna Brzyska. Z ramienia Komisji Europejskiej udział wzięły Zastępca Kierownika Działu ds. Polski, Czech i Słowacji w DG Employment Cinzia Masina oraz Programme Manager w zespole zajmującym się monitorowaniem wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce dr Aneta Sobotka, a także Aleksandra Kowalska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

EFS+

Po otrzymaniu od Komisji Europejskiej uwag do dokumentu, teraz są one omawiane w ramach formalnych negocjacji z KE w poszczególnych obszarach tematycznych. Jak wcześniej zaznaczaliśmy, dzisiejsze spotkanie (20.07) dotyczące zakresu EFS+ jest kontynuacją nieformalnych spotkań z KE. Uwagi KE z ramienia Województwa Lubelskiego omówili: Dyrektor DZ RPO Anna Brzyska, Kierownik Oddziału Programowania RPO w DZ RPO Ewa Pachowska-Kurzepa, Kierownik Oddziału Zarządzania Finansowego RPO w DZ RPO Marcin Korchut, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Małgorzata Pracownik i Kierownik Oddziału Koordynacji EFS Barbara Marzec. Ponadto, w spotkaniu udział wzięli: Zastępca Dyrektora DZ RPO Magdalena Urbankiewicz-Staszczak, Zastępca Dyrektora DZ RPO Piotr Budyńczuk, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Budyńczuk i Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Karolina Kondracka.

Dzisiejsze negocjacje to kolejne spotkanie w zakresie EFS+ z przedstawicielkami DG Employment z Komisji Europejskiej. Przypominamy, że 14 grudnia 2021 r. w spotkaniu on-line dotyczącym rozmów na temat uzgodnień zapisów projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie EFS+ udział wzięły Zastępca Kierownika Działu ds. Polski, Czech i Słowacji w DG Employment Cinzia Masina oraz Programme Manager w zespole zajmującym się monitorowaniem wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce dr Aneta Sobotka, natomiast 18 stycznia br. ww. przedstawicielki KE gościliśmy osobiście w Departamencie Zarządzania RPO w Lublinie.

Trwają formalne negocjacje

Przypomnijmy, że program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, jest dokumentem określającym strategię wykorzystania ponad 2,4 mld euro dla naszego regionu. Na przyznane naszemu województwu środki składa się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny +. Podstawowym celem programu jest efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu. Realizowane w jego ramach projekty, mają sprzyjać zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego. Muszą także służyć systematycznej poprawie jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Dzięki spotkaniom negocjacyjnym wypracowany zostanie finalny kształt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Cykl spotkań rozpoczął się 15 lipca br. i planowany jest do 2 sierpnia br.

galeriaGALERIA