Stypendyści Kirklanda z wizytą w urzędzie

Uczestnicy Programu Stypendialnego im. Lane Kirklanda gościli z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Stypendyści pochodzący z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu przebywają w Lublinie z tygodniowym programem adresowanym do młodych liderów, zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i regionie.

Spotkanie i dyskusja poświęcone były tematyce samorządności, polskim doświadczeniom płynącym z wprowadzania reformy samorządowej oraz 25-letniego funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Zagadnienia związane z samorządnością oraz reformą administracyjną w Polsce przybliżyła uczestnikom Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak. Młodzi liderzy poznali również główne kierunki działań, jakie prowadzi samorząd na szczeblu województwa z partnerami zagranicznymi, a także największe inwestycje finansowane z wykorzystaniem środków europejskich.

Tygodniowy pobyt stypendystów w Lublinie przygotowany został przez Fundację KReAdukacja we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej. Obejmował on ponadto warsztaty, kurs języka polskiego, wykład z historii Polski, a także udział w panelu „Marzenia o wolności – w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” oraz panelach dyskusyjnych w ramach VII Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (www.kongres.lublin.eu), współorganizowanego przez Województwo Lubelskie.