Stypendia artystyczne na rok 2021 przyznane

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja, której tematem były stypendia artystyczne Marszałka Województwa Lubelskiego. W tegorocznej edycji stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami przyznano łącznie 145 osobom w wysokości 1000 złotych brutto.

 W wideokonferencji uczestniczyli: marszałek Jarosław Stawiarski, Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Bożena Ćwiek oraz trzy stypendystki Zuzanna Budzyńska, Wiktoria Gil i Hanna Kudła.

 Wręczając stypendia artystyczne, chcemy docenić talent i pracę młodych ludzi, którzy inwestują w siebie, rozwijają swoje zainteresowania i pasje, odnosząc przy tym wiele sukcesów krajowych i międzynarodowych. – podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 Stypendia artystyczne województwa lubelskiego przyznawane są od 2013 roku w następujących kategoriach:

 • muzyka,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • teatr,
 • film,
 • literatura,
 • opieka nad zabytkami.

W tym roku województwo lubelskie na stypendia przeznaczy kwotę 145 tysięcy zł (250 zł  ×  4 miesiące tj. 1000 zł dla jednej osoby). Spośród 172 zgłoszeń Komisja pozytywnie oceniła i zakwalifikowała 145 kandydatów, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

 • promowanie młodych talentów,
 • przyczynianie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionu, opieki nad zabytkami oraz rozwoju umiejętności artystycznych twórcy,
 • cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując przedsięwzięcie w zgłoszonej dziedzinie,
 • obiektywną możliwość realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku,
 • ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenia dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury województwa lubelskiego, promowanie regionu w Polsce i poza granicami, z ostatniego roku,
 • potencjalne możliwości wykorzystania stypendium, w tym zakres i liczbę odbiorców dzieła.

Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. O stypendium mogą się ubiegać m.in. państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne, szkoły i uczelnie wyższe czy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki.