Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja

We wtorek, 27 sierpnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014 – 2021. Środki na ten cel dla naszego kraju w latach 2014 – 2021 to ponad 809 mln euro. Wnioski w języku polskim i angielskim należy złożyć do 15 września br.

Fundusze Norweskie i fundusze EOG czyli Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein krajom członkowskim UE. Polska pozostaje największym beneficjentem środków norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki na ten cel w latach 2014 – 2021 to 809,3 mln euro.

Celem programu jest poprawa jakości edukacji w Polsce i wzmocnienie współpracy między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz współpracy z instytucjami w innych krajach.

Inwestycja w edukację to inwestycja w dzieci i młodzież, które dzięki temu mogą realizować swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. – przekonuje Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja prowadzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu. Przedstawione zostały na nim założenia Programu oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie.

Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać maksymalnie w wysokości nawet 250 000 euro. 

Dla kogo miliony na edukację?

Ruszył pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty działające na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online w terminie do 15 września br.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów:

  1. profesjonalny rozwój kadry,
  2. mobilność w szkolnictwie wyższym,
  3. współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
  4. współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.

Działania możliwe do realizacji, to m.in.

  • krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry,
  • intensywne szkolenia organizowane w Polsce,
  • wymiany akademickie oraz
  • inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości
    i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

galeriaGALERIA

1.Prezentacja Program Edukacja_ogólna_Lublin

2.Edukacja_PL_zasady.finansowe

3.Prezentacja Program Edukacja_wniosek