Ruszyły nabory do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Województwo Lubelskie na wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ma do dyspozycji ponad 2,4 mld euro. Teraz przyszedł czas na ogłoszenie pierwszych naborów, których w sumie już w I kwartale 2023 r. będzie 11. Łączna kwota wsparcia tych naborów, to ponad 1 mld 183 mln zł. Projekty wybierane będą zarówno w sposób konkurencyjny, jak i niekonkurencyjny.

Pierwszych pięć naborów

Dla pięciu ogłoszonych dzisiaj naborów przeznaczyliśmy kwotę ponad 533 mln zł dofinansowania z UE. W ramach dwóch naborów Beneficjenci będą wybierani w sposób konkurencyjny, zaś w trzech naborach niekonkurencyjnych, będą to zidentyfikowane wcześniej podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Państwowa Straż Pożarna, Bank Gospodarstwa Krajowego).Te środki pozwolą zrealizować projekty beneficjentów z województwa lubelskiego. Oprócz wcześniej wspomnianych podmiotów, będą to również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, przedsiębiorstwa (w tym mikro, małe i średnie firmy), instytucje nauki i edukacji oraz organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Uruchomienie pierwszych naborów przyczyni się do rozwoju województwa lubelskiego oraz wpłynie na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Liczymy na zaangażowanie wnioskodawców w wykorzystaniu środków pochodzących z UE, które pozwolą na wzmocnienie gospodarcze regionu, zwiększenie bezpieczeństwa klimatycznego, rozwój społeczny, konkurencyjność MŚP oraz tworzenie miejsc pracy.

Już dziś można zapoznać się z regulaminem pierwszych naborów

 Zatwierdzone regulaminy naborów projektów do dofinansowania oraz ogłoszone nabory dotyczą:

Wszystkie nabory

Załączniki do wezwań do złożenia wniosków o dofinansowanie, a także ogłoszenia o naborach, w tym ich regulaminy i niezbędne dokumenty do aplikowania o środki. (link otwiera się w nowym oknie)

Za realizację naborów odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania EFS), a także Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.