Nabór do 2. edycji „Lubelskiej Akademii Edukacji Cyfrowej” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa lubelskiego do udziału w 2. edycji „Lubelskiej Akademii Edukacji Cyfrowej”. Projekt pod nazwą „Lekcja:Enter” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Bezpłatne szkolenia podzielone są na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany.

Podczas szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych LSCDN, uczestnicy:

  • nauczą się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
  • poznają narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
  • otrzymają dostęp do materiałów na platformie „Lekcja:Enter”,
  • pozyskają możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor.

Więcej na temat 2. edycji Lubelskiej Akademii Edukacji Cyfrowej  (link otwiera się w nowym oknie)

Osobą do kontaktu jest Małgorzata Kołodyńska: mkolodynska@lscdn.pl.