Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego” 2022!

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2022” Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma na celu: promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej (dobrych praktyk) na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt i ochroną środowiska; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Kogo poszukujemy?

Najlepszych rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia są też dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw
i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:

  • produkcja zwierzęca;
  • produkcja roślinna;
  • ogrodnictwo;
  • sadownictwo

Szczegółowy wykaz kryteriów znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. 

Najlepsi rolnicy w każdej kategorii otrzymają m.in.: tytuł „Rolnik z Lubelskiego 2022”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe.

Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą również typować różnego rodzaju instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne. Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Informujemy, że w związku z rosnącym zainteresowaniem chętnych do udziału w konkursach „Rolnik z Lubelskiego 2022” oraz „Ekolubelskie 2022” wydłużony został termin składania zgłoszeń do ww. konkursów.

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 19 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

z dopiskiem: „Rolnik z Lubelskiego 2022”.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

do-pobraniaDO POBRANIA

Formularz zgłoszenia kandydata Rolnik z Lubelskiego 2022

Regulamin Rolnik Lubelskiego 2022 (link otwiera się w nowym oknie)