Rozpoczynamy program „Warto być Polakiem”

Szanowni Państwo,

w wyjątkowym roku, który obfituje w niezwykle ważne dla naszego narodu rocznice i wydarzenia, jakimi są m.in: 100-lecie urodzin Karola Wojtyły – przyszłego papieża św. Jana Pawła II, beatyfikacja sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie uroczyste obchody 100-lecia bitwy warszawskiej, chcemy w sposób szczególny zadbać o pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie naszego narodowego dziedzictwa. Mając w pamięci te kluczowe dla historii Polski XX wieku postaci i wydarzenia, pragniemy realizować testament poprzednich pokoleń, który daje nam poczucie przynależności i umacnia więź całej wspólnoty narodowej, stanowiąc źródło siły do dalszej pracy na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie.

Inicjując akcję „Warto być Polakiem”, odwołujemy się do słów Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który mówił: „Warto być Polakiem; warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w Europie”. To zobowiązuje nas do podejmowania działań, w ramach których będziemy szczególnie mocno wspierać różnorodne przedsięwzięcia, wydarzenia, uroczystości, rekonstrukcje, wystawy historyczne, rajdy, konkursy, mające na celu budowanie postaw patriotycznych poprzez kultywowanie pamięci w wymiarze lokalnym, a także przekazywanie młodemu pokoleniu dziedzictwa narodowego, które jest integralną częścią naszej wspólnej tożsamości.

Dzisiaj cały kraj zmaga się z pandemią koronawirusa i jej ekonomicznymi skutkami. Sytuacja, w której jesteśmy, spowodowała, że wiele inicjatyw dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, które były planowane na ten rok, musiało zostać odwołanych lub ich obchody zostały znacznie ograniczone. Tym bardziej więc zachęcam mieszkańców Lubelszczyzny, aby w tych trudnych momentach pamiętali o ważnych wydarzeniach z naszej historii i bohaterach, którzy w poprzednich pokoleniach dzięki niezłomności swoich charakterów zdali egzamin w godzinie próby.

Liczę, że nasza akcja „Warto być Polakiem” będzie wspierała szereg aktywności i pomysłów o charakterze patriotycznym w różnych dziedzinach: od wydarzeń sportowych, przez działalność publicystyczną na wydarzeniach kulturalnych i projektach edukacyjnych oraz społecznych kończąc. Jestem przekonany, że ta inicjatywa umocni nasze wspólnoty lokalne w poczuciu dumy z własnej historii i będzie jednocześnie piękną lekcją polskiego patriotyzmu, dla którego fundamentalnymi wartościami są szacunek dla drugiego człowieka, wielkoduszność, odwaga, wierność i szlachetność.

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego 


WNB_1

W środę 29 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz wicemarszałka Michała Mulawy. W trakcie konferencji marszałkowie opowiedzieli o założeniach akcji, w ramach której Samorząd Województwa Lubelskiego będzie wspierał organizację inicjatyw patriotycznych, szczególnie tych związanych z ważnymi rocznicami przypadającymi na 2020 rok. 

Pandemia zmieniła wiele planów, ale nie możemy zrezygnować z pamięci o wielkich Polakach i wydarzeniach z naszej historii. Czujemy się odpowiedzialni za pielęgnowanie polskości i naszych tradycji i będziemy wspierać te inicjatywy, które wpisują się w hasło – słowa L.Kaczyńskiego „Warto być Polakiem”– mówił marszałek Stawiarski przedstawiając szczegóły akcji.

Program „Warto być Polakiem” nieprzypadkowo rusza w Święto Flagi Państwowej. W dobie koronawirusa i kryzysu, w którym jeszcze bardziej potrzebujemy solidarności między Polakami, apelujemy do Państwa aby 2 maja wywiesić flagę Polski i zamanifestować przywiązanie do polskości – apelował wicemarszałek Michał Mulawa.

Wideokonferencję można obejrzeć pod linkiem: https://bit.ly/3eVLbu9 

Warto być Polakiem_2

Program „Warto być Polakiem” organizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego startuje w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja 2020 r.
(Dzień Flagi – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004)

Cele programu:

 • Pielęgnowanie polskości
 • Ochrona narodowego dziedzictwa
 • Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
 • Przywołanie postaci godnych do naśladowania np. Św. Jan Paweł II
 • Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
 • Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego

Kto może wziąć udział?

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna, firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek)
 • Wnioskodawcą nie może być jednostka samorządu terytorialnego

W jaki sposób można wziąć udział w programie?

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje udziału w akcji „Warto być Polakiem” poprzez złożenie wniosku promocyjnego znajdującego się na stronie lubelskie.pl na adres mailowy promocja@lubelskie.pl
 • Po otrzymaniu wniosku, pracownicy UMWL analizują czy dane wydarzenie wpisuje się w akcję „Warto być Polakiem”

Jak wyglądać będzie współpraca jeśli wydarzenie zakwalifikuje się do programu?

 • Informacja od pracowników UMWL o pozytywnej ocenie wniosku i kwocie wsparcia finansowego na promocję wydarzenia
 • Udostępnianie materiałów o wydarzeniu na stronie internetowej, a także w social mediach Urzędu Marszałkowskiego Województwa lubelskiego
 • Umieszczenie przez Organizatora hasła „Warto być Polakiem”, a także logotypu Lubelskie na materiałach promujących akcję
 • Po zakończonej akcji przekazanie środków

Jakie wydarzenia/rocznice mogą wziąć udział w akcji „Warto być Polakiem” w roku 2020?

 • rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
 • Beatyfikacja Kardynała Wyszyńskiego
 • Rocznica Powstania Warszawskiego
 • Rocznica Lubelskiego Lipca 80’

… a także obchody towarzyszące powyższym wydarzeniom.

 • Dodatkowo akcje związane z promocją pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości itp.

Jakie inicjatywy wpisują się w program „Warto być Polakiem?

galeriaGALERIA