Rozpoczyna się budowa obwodnicy w Dęblinie

W piątek 10 lipca Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski  uczestniczył z Burmistrz Dęblina Beatą Siedlecką w spotkaniu informacyjnym przed Urzędem Miasta w Dęblinie dotyczącym rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy.

Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa–Karczew–Wilga–Maciejowice–Dęblin–Puławy – obwodnica Dęblina zakłada:

 • wykonanie rozbudowy/budowy drogi wojewódzkiej nr 801 o długości ok. 4,7 km (w tym 0,4 km po DK 48);
 • klasa drogi G (główna) – po śladzie DK 48 klasa GP (główna ruchu przyspieszonego);
 • szerokość jezdni: 7 m (2 x 3,50 m);
 • 8 skrzyżowań (w tym 3 ronda);
 • przepusty – 1 szt.;
 • odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej o długości ok. 4,5 km (w tym 2 szt. przepompowni);
 • drogi „serwisowe” – ok. 1,5 km;
 • zatoki autobusowe – 2 szt.;
 • chodniki – ok. 1,2 km;
 • ciągi pieszo-rowerowe – ok. 2,6 km;
 • ścieżki rowerowe – ok. 1,45 km.

– Wraz z dzisiejszym spotkaniem ogłaszamy rozpoczęcie przetargu na wykonawcę robót. – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wartość robót według Kosztorysu Inwestorskiego wynosi ponad 81 mln złotych. Wartość zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rz. Wieprz będzie sfinansowana w całości ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany koszt to 146 012 418 zł.