Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel–Kraśnik

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel–Kraśnik oraz rozbudowy i przełożenia drogi w mieście Kraśnik coraz bliżej realizacji. Zadanie finansowane jest ze środków europejskich w ramach RPO na lata 2014-2020.

W postępowaniu przetargowym na wykonawcę wpłynęło 6 ofert, zaś do przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego wpłynęło 8 ofert. Obecnie trwają procedury wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane i inżyniera projektu. 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w m. Kraśnik między projektowanymi skrzyżowaniami z ul. Graniczną i DK19 (ul. Lubelska) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Urzędów, Kraśnik, Lasy.

– Mieszkańcy Kraśnika oraz okolicznych miejscowości od dawna czekali na lepszą infrastrukturę drogową. Cieszę się, że ta inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie się z pozostałymi miastami w województwie. – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Długość projektowanych odcinków dróg wojewódzkich wraz z odcinkami nawiązania wynosi:

  • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 około 2,80 km;
  • budowa drogi wojewódzkiej nr 833 około 5,7 km.

Jeżeli po wyłonieniu wykonawcy nikt nie wniesie odwołania, wejście na plac budowy powinno nastąpić we wrześniu. Zadanie musi zostać zrealizowane do końca przyszłego roku.

W inwestycji zostanie położona nowa warstwa bitumiczna na nawierzchni jezdni. Obecnie takie prace wykonywane są na drodze wojewódzkiej nr 842 na odcinku Zakrzówek–Majdan Starowiejski. W trzecim kwartale br. takie prace zostaną wykonane jeszcze na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej nr 824:

  • odc. od km 73+850 do km 75+104 w miejscowości Świeciechów;
  • odc. Rudnik Drugi–Majdan Starowiejski, tj. od km 9+520 do km 14+300.

 

galeriaGALERIA