Praca UMWL w okresie pandemii koronawirusa

Pomimo pandemii COVID-19 Zarząd Województwa Lubelskiego robi wszystko, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania urzędu marszałkowskiego przy jednoczesnym zachowaniu rygoru sanitarnego. Pracowników oraz osoby z zewnątrz obowiązują specjalne procedury dotyczące zasad postępowania w związku z koronawirusem.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wejścia boczne do urzędu marszałkowskiego (przez Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz od strony ul. Marii Skłodowskiej-Curie) zostały zamknięte. W holu głównym budynku przy ul. Grottgera 4 w Lublinie dostępny jest bezdotykowy dezynfekator. Takie samo urządzenie ustawione jest przy wejściu do sekretariatu Zarządu Województwa Lubelskiego. Płyny dezynfekcyjne znajdują się we wszystkich sekretariatach departamentów, punktach kontaktowych i informacyjnych oraz w filiach urzędu.
Przed wejściem do siedziby urzędu, a także w każdym z departamentów znajdują się specjalne infografiki informujące interesantów o konieczności zakładania maseczki i powstrzymaniu się od podawania ręki na powitanie. Ponadto przy windach oraz w środku umieszczone są informacje o możliwości korzystania z urządzenia przez maksymalnie 2 osoby. Pracownicy urzędu, przemieszczając się po budynku, są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób oraz zakrywania ust i nosa.

Interesanci w urzędzie

Ze względu na koronawirusa liczba miejsc obsługi osób spoza urzędu została ograniczona do niezbędnego minimum. Miejsca takie jak kancelaria ogólna przy ul. Grottgera 4 (punkt przyjmowania dokumentacji), punkt kontaktowy i informacyjny, portiernie oraz miejsca obsługi bezpośredniej interesantów są odpowiednio zabezpieczone, m.in. za pomocą pleksiglasowej obudowy. Obsługa odbywa się przy zachowaniu środków ostrożności, a pracownicy tych punktów są wyposażeni w maseczki lub przyłbice. Korespondencja zewnętrzna, przesyłki pocztowe lub dostawy kurierskie każdorazowo podlegają dezynfekcji.
– Mając na uwadze bezpieczeństwo zachęcam, w miarę możliwości, do telefonicznego lub mailowego kontaktu z urzędem. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej urzędu. Warto skorzystać także z platformy ePUAP. – zaznacza Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Praca zdalna

Mając na względzie obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownicy urzędu mają możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana indywidualnie dla każdego pracownika z uwzględnieniem warunków i charakteru wykonywanej pracy na danym stanowisku służbowym.