Powstanie Lubelska Kolej Aglomeracyjna

Marszałek Jarosław Stawiarski podpisał dzisiaj porozumienie z Ireneuszem Merchelem, prezesem PKP Polskie Linie Kolejowe SA, na powstanie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA). Na spotkaniu obecny był również Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

W idei porozumienia jest rozwój transportu kolejowego na terenie Lubelszczyzny, co może przyczynić się do znacznego ograniczenia ruchu drogowego w centrum Lublina. 

– Województwo lubelskie dysponuje jedną z najrzadszych sieci kolejowych w kraju. Dlatego wierzę, że Lubelska Kolej Aglomeracyjna poprawi dostępność transportową, tak aby mieszkańcy mogli szybko i swobodnie przemieszczać się, korzystając ze zmodernizowanych linii kolejowych. – wyjaśniał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Przeanalizowana zostanie możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej.  Rozważona zostanie też elektryfikacja odcinka Lublin–Łuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od Chełma. Perony mają zostać przystosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Opracowanie koncepcji planowane jest w latach 2020-2021. Jej koszt szacowany jest na ok. 400 tys. zł. Województwo lubelskie zobowiązało się pokryć połowę kosztów, pozostałą część sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

galeriaGALERIA