Podsumowanie działalności centrów usług społecznych

W Centrum Spotkania Kultur odbyła się dzisiaj konferencja „Centra Usług Społecznych jako zintegrowany system usługowy na poziomie lokalnym. Prezentacja wyników pilotażu”, w której uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS).

Centra Usług Społecznych (CUS) to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym punkcie. Centra powstały z prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej i przekształciły się z ośrodków pomocy społecznej. Nadal realizują zadania ośrodków, jednak zakres ich wsparcia jest znacznie szerszy niż pomoc społeczna – mają możliwość realizacji usług z bardzo szerokiego katalogu, m.in. polityki prorodzinnej, wsparcia osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałania bezrobociu, pobudzania aktywności obywatelskiej czy reintegracji zawodowej i społecznej. Możliwość tworzenia CUS-ów to ważny krok w zmianie systemowej dotyczący organizacji usług społecznych dla ogółu mieszkańców.

– Jestem przekonany, że cztery działające w regionie Centra Usług Społecznych będą inspiracją dla innych gmin. To tu, w jednym okienku, mieszkańcy otrzymują potrzebne informacje lub wsparcie w postaci porad, terapii czy pracy socjalnejtłumaczył marszałek Jarosław Stawiarski.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego i środowiska naukowego. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu dra hab. Marka Rymszy, doradcy Prezydenta RP, przewodniczącego Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, który wygłosił prelekcję pt. „Centra usług społecznych. Potencjał intencjonalnie wywołanej zmiany w lokalnej polityce społecznej w Polsce”. Zaprezentowano także osiągnięcia tych samorządów, które jako pierwsze w województwie lubelskim podjęły inicjatywę utworzenia takich miejsc, tj. Bełżyce, Opole Lubelskie, Wojcieszków i Świdnik. Wydarzenie było doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Konferencja odbyła się w szczególnym dla kadry pomocy społecznej dniu – Dniu Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest właśnie 21 listopada.

Życzę Państwu, abyście w swojej pracy, nigdy nie stracili pasji, energii i wiary w sens pomocy drugiemu człowiekowi – dodał marszałek Jarosław Stawiarski.