Podpisanie umowy o współpracy oraz konferencja „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”

10 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”. Konferencja, której organizatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, poprzedzona była podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy województwem lubelskim a ARP.

Strony, na mocy porozumienia, zobowiązują się do współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego. Celem nadrzędnym współpracy jest rozwój gospodarczy województwa lubelskiego i zwiększenie szans na pozyskanie nowych inwestorów. Porozumienie podpisali Krzysztof Ślęzak – Dyrektor Oddziału ARP S. A. w Mielcu oraz Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek województwa lubelskiego i Sebastian Trojak – członek zarządu województwa lubelskiego.

W ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC na przypisanym jej obszarze wydaje decyzję o wsparciu (uprawnia do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego).

Obszar obejmuje następujące powiaty i miasta na prawach powiatu zlokalizowane na terenie:

  • województwa podkarpackiego: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, m. Krosno, m. Rzeszów, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski
  • województwa lubelskiego: lubartowski, lubelski, m. Lublin, świdnicki.

Na tym obszarze  obowiązuje największy w UE poziom pomocy publicznej (50%) oraz okres ważności decyzji o wsparciu (15 lat).

KONFERENCJA

Lubelski przedsiębiorca może skorzystać z bardzo wielu form i źródeł finansowania zewnętrznego, które może dopasować do potrzeb i horyzontu czasowego aktywności biznesowej. Wśród tych propozycji jest wiele instrumentów preferencyjnych, wspieranych ze środków unijnych. Ideą konferencji było przekazanie zebranym uczestnikom tych informacji.

W trakcie została omówiona ustawa Polska Strefa Inwestycji – opowiedziała o niej Agencja Rozwoju Przemysłu, Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-park Mielec. Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała informacje o najnowszych naborach skierowanych do przedsiębiorców ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, którego celem jest odformalizowanie kontaktów pomiędzy urzędnikiem a przedsiębiorcami. Urząd chce być partnerem dla przedsiębiorców i stwarzać przyjazne otoczenie administracyjne. 

galeriaGALERIA