Podpisanie umowy na wykonanie DW 833 w gm. Urzędów

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uczestniczył dzisiaj w Urzędowie w podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację drogi wojewódzkiej nr 833 Kraśnik-Chodel. Wartość inwestycji wynosi niemal 66 mln zł.

Chodzi o odcinek drogi wojewódzkiej nr 833, która przebiega przez gminę Urzędów. Ze strony wykonawcy umowę „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970)” podpisał dyrektor lubelskiego oddziału Strabag Polska Marcin Zieliński. Inwestor ma na wykonanie 25 miesięcy od daty zawarcia umowy, co oznacza, że w połowie grudnia 2024 roku prace powinny zostać zakończone.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany m.in. odcinek o długości prawie 6 km, 2 ronda, 3 skrzyżowania, chodniki i zatoki autobusowe. Inwestycja poprawi skomunikowanie gminy Urzędów z Lublinem i Opolem Lubelskim.