Podpisanie 5 umów z Programu Kolej+

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel złożyli dziś podpisy na 5 umowach z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+. Łączny koszt wszystkich projektów wynosi blisko 4,25 mld zł. W wydarzeniu, które odbyło się w parku miejskim przy Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim, wzięli udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Michał Mulawa oraz samorządowcy z naszego województwa.

Inwestycja pozwoli na szybkie połączenie z Lublinem takich miast jak: Biłgoraj, Janów Lubelski, Łęczna, Łuków, Kraśnik, Krasnystaw, Zamość i Włodawa. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej, oraz do podniesienia atrakcyjności regionów.

Kolej oznacza lepszą dostępność regionów, a także rozwój gospodarczy i redukcję spalin. Nowoczesny transport musi być nie tylko szybki, bezpieczny, wygodny i ekologiczny, ale także – jak pokazują wydarzenia związane z pandemią – odporny na nowe kryzysy mówił podczas briefingu marszałek Jarosław Stawiarski.

Podpisane umowy dotyczą następujących inwestycji:

Dla tego regionu to dobry czas. Wiosną ogłaszaliśmy kwalifikacje projektów dla kolei w województwie lubelskim. Dziś mogę potwierdzić, że rząd PiS dotrzymuje słowa, bo nie tworzymy zapowiedzi, a rozpoczynamy inwestycje. Gratuluję lokalnym samorządowcom, którzy podejmują projekty inwestycyjne dla dróg i koleimówił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zgodnie z zasadami programu Kolej+ Samorząd Województwa Lubelskiego wniesie do projektu wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych (dotyczące koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz ewentualnych wykupów gruntów) i koszty niekwalifikowalne, które w sumie wyniosą 517,4 mln zł netto.

Łączny szacunkowy koszt zgłoszonych projektów wynosi 4 mld 246 mln zł brutto (3 mld 452 mln zł netto). Na realizację poszczególnych projektów przypadają następujące kwoty:

  1. Utworzenie połączenia kolejowego Lublin-Łęczna/LW Bogdanka: 110,3 mln zł.
  2. Budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik: 135,8 mln zł
  3. Rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa: 75,7 mln zł.
  4. Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin: 56,7 mln zł.
  5. Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada: 138,9 mln zł.

Kolejnym warunkiem realizacji inwestycji było przedłożenie deklaracji przez organizatora przewozów o wypuszczeniu min. 4 pary pociągów na nowo powstałych trasach przez co najmniej 5 lat.

Województwo Lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu Kolej+, w ramach których zostanie wybudowanych, zmodernizowanych i zelektryfikowanych 316 km linii kolejowych. Okres realizacji zadań przewidziany jest na lata 2023-2028.

galeriaGALERIA