W sobotę, 9 marca na terenie jednostki wojskowej przy ul. Herberta 49 w Lublinie odbył się piknik wojskowy z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Wydarzenie odbyło się w formie „otwartych koszar” – każdy chętny mógł wejść na teren jednostki wojskowej. Na uczestników czekały pokazy wyszkolenia i musztry, prezentacja sprzętu i wyposażenia, koncert orkiestry i pyszna grochówka. Na miejscu odbył się również pokaz strojów kawaleryjskich oraz rzędu końskiego z różnych epok, a Grupa Rekonstrukcji Historycznych „FRONT” zaprezentowała swoje zbiory. Najmłodsi uczestnicy mogli zwiedzić wnętrza czołgów i pomalować swoje twarze.

12 marca 1999 roku w Independence, Minister Spraw Zagranicznych, prof. Bolesław Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

galeriaGALERIA