Pierwszy nabór wniosków został uruchomiony!

W dniu 11 października 2016 roku podczas konferencji w Bukowelu na Ukrainie został uruchomiony pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Na Ukrainie spotkali się przedstawiciele 14 regionów przygranicznych, które uczestniczą w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencji przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Z naszego regionu uczestniczyli wicemarszałek województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta oraz dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWL Bogdan Kawałko.

Celem konferencji było podsumowanie rezultatów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz przedstawienie nowych możliwości dofinansowania projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 wyniesie ponad 183 mln euro. Z programu będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów.

W pierwszym naborze partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy mogą ubiegać się o ponad 80 mln euro z wszystkich czterech celów tematycznych Programu, przyjętych dla perspektywy 2014-2020:

♦ Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego – 14,84 mln euro
♦ Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych – 28,32 mln euro
♦ Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony – 14,53 mln euro
♦ Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami – 23,79 mln euro

Nabór wniosków odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie (do 31 grudnia 2016 roku) składane będą tzw. koncepcje projektowe. Po ich ocenie najlepsze koncepcje zostaną zaproszone do drugiego etapu, w ramach którego przygotowany zostanie pełny wniosek o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść od 100 000 do 2 500 000 EUR.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z wytycznymi dla wnioskodawców dostępna jest na stronie internetowej nowego Programu → www.pbu2020.eu.

galeriaGALERIA