Pierre Joliot – doktor honoris causa UMCS

24 października 2019 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Pierre’owi Joliot, wnukowi patronki uniwersytetu. Senat UMCS postanowił nadać tytuł doktora honoris causa badaczowi za jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie biochemii, biofizyki, biologii i bioenergetyki roślin. Województwo Lubelskie reprezentował Sebastian Trojak, członek zarządu Województwa Lubelskiego, który wręczył w imieniu swoim i Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego pamiątkowy dyplom.

W treści uchwały senatu uczelni czytamy, że doktorat nadany został „w uznaniu dla Jego [profesora Pierre’a Joliot] światowej pozycji naukowej i wybitnych osiągnięć w dziedzinie biochemii, biofizyki, biologii i bioenergetyki roślin, a zwłaszcza fundamentalnego wkładu w wyjaśnienie mechanizmów przemian energetycznych w centrach fotosyntezy, a także w uznaniu dla jego koncepcji wolności, kreatywności i pasji w prowadzeniu badań naukowych, która powinna stanowić przesłanie dla obecnych i przyszłych pokoleń badaczy”. Tę ostatnią kwestię poruszył zresztą profesor Joliot w swoim wykładzie doktorskim, wygłoszonym z języku francuskim. Wskazał niezwykłe znaczenie kreatywności i wolności ekspresji naukowej w badaniach, porównując proces badawczy do sztuki, takiej jak chociażby malarstwo. Podkreślił także rolę swoich dziadków i rodziców – Noblistów Marii i Pierre’a Curie oraz Irène i Frédérica Joliot-Curie w kształtowaniu pasji do nauki i radości z odkryć.

Laudację wygłosił profesor Wiesław Gruszecki, promotor doktoratu honoris causa profesora Pierre’a Joliot.

Profesor Pierre Joliot urodził się 12 marca 1932 roku w Paryżu jako syn Ireny i Fryderyka Joliot-Curie, wnuk Marii i Pierre’a Curie. Jest żonaty z Anne Joliot-Curie, z którą ma dwóch synów, również związanych z naukami biologicznymi. Jest profesorem honorowym Collège de France, członkiem Francuskiej Akademii Nauk, a także członkiem zagranicznym amerykańskiej National Academy of Sciences.

galeriaGALERIA