Otwarty konkurs ofert – TURYSTYKA 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2021 r.

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00.

Dnia 26 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXXVII/4159/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od 15 kwietnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 433 lub pod nr telefonów: (0 81) 44-16-794

W załączeniu przedstawiamy: