Otwarcie mostu na rz. Wieprz w Trawnikach

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wziął dziś udział w uroczystości otwarcia mostu na rzece Wieprz w miejscowości Trawniki. Chodzi o inwestycję w ramach projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice na odcinku od km ok. 15+440 do km 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do mostu na rz. Wieprz)”. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 40 mln zł, została zrealizowana ze środków budżetu województwa.

– Zależy nam na zrównoważeniu inwestycji drogowych w regionie. W przyszłym roku planujemy kolejne remonty dróg wojewódzkich. Na ten cel przeznaczymy w budżecie ponad 289 milionów złotych – mówił Zdzisław Szwed.

Zakres inwestycji:

Nowy most na rzece Wieprz w miejscowości Trawniki. Widok od dołu z prawej strony (w kierunku m. Trawniki)
Nowy most na rzece Wieprz w miejscowości Trawniki.

Przebudowa DW 838 wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Wieprz w tym budowa mostu tymczasowego na czas robót. Całkowita długość przebudowanej DW 838 wraz z mostem – 3,450 km.

Parametry drogi:

 • klasa drogi Z,
 • nośność 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni 6 m.

Parametry mostu:

 • długość całkowita obiektu – 238,60 m,
 • szerokość całkowita 13,70 m,
 • obiekt stanowi czteroprzęsłową konstrukcję ustroju z betonu sprężonego, rozpiętość teoretyczna przęseł wynosi 45+65+65+45.

Dodatkowo w  ramach zrealizowanej inwestycji wykonano:

 • przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi,
 • wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową,
 • budowę oświetlenia na obiekcie mostowym,
 • regulację i umocnienie skarp i koryta rzeki Wieprz na długości 106 m,
 • budowę drogi technologicznej przy moście.

 

Jezdnia na nowym moście na rzecze Wieprz w miejscowości Trawniki
Widok na jezdnię w ciągu nowego mostu na rzece Wieprz w miejscowości Trawniki.

Wykonawcą robót, które rozpoczęły się 10 lipca 2019 r., a zakończyły 30 listopada br., była firma INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., nad którą nadzór inwestorski sprawowała firma SAFEGE S.A.S. Wartość zrealizowanego zadania to: 40 451 872,86 zł.