Marszałek Województwa Lubelskiego 26 marca 2021 r. wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zarządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Obsługa interesantów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego od dnia 29 marca 2021 roku w związku z epidemią Covid-19:

wyłączenie bezpośredniej obsługi!

 • za wyjątkiem zadań niezbędnych do pomocy obywatelom 🡪 w § 21 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty;

składanie dokumentów odbywa się za pomocą:

 • Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego (dzień nadania uznaje się za dzień złożenia dokumentu w Urzędzie);
 • poczty elektronicznej na adres: info@lubelskie.pl;
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • bezpośrednio do skrzynek podawczych umieszczonych w następujących lokalizacjach:
 1. ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;
 2. ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin;
 3. ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin;
 • Filie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:
 1. Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm,
 2. ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość,
 3. ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska.

obsługa informacyjna realizowana jest:

 • telefonicznie pod numerem 81 44 16 600;
 • e-mailowo: info@lubelskie.pl.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest na stronie BIP Urzędu.