Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Za nami 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach odbywających się w naszym województwie wzięli udział Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wziął udział w uroczystościach odbywających się w Kraśniku, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w Kraśniku oficjalnie oddano do użytku zrewitalizowany z pomocą funduszy unijnych budynek przy ulicy Kościuszki 26. Zabytkowa, o wielkim walorze historycznym kamienica będzie służyć mieszkańcom przede wszystkim jako placówka kulturalna i społeczna. W budynku mieścić się będzie m.in.: izba pamięci, filia biblioteki publicznej, klub seniora czy kluby i stowarzyszenia młodzieżowe.

Wojewódzkie obchody odbyły się tradycyjnie w Lublinie. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie na placu Litewskim odbył się apel pamięci, podczas którego zostały złożone kwiaty pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentowali wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski oraz członek zarządu Bartłomiej Bałaban.

W uroczystościach odbywających się w Zamościu wziął udział wicemarszałek Michał Mulawa. Złożenie kwiatów miało miejsce przy zamojskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w zamojskiej Katedrze została odprawiona uroczysta msza święta. Główna manifestacja patriotyczna miała miejsce na zamojskim Rynku Wielkim.

Członek zarządu Zdzisław Szwed wziął udział w obchodach w Chełmie, które rozpoczęły się mszą świętą w intencji naszej Ojczyzny. Po mszy uczestnicy przemaszerowali na Plac Niepodległości gdzie odbył się ceremoniał wojskowy.

galeriaGALERIA