W dniu dzisiejszym odbyły się obchody 79. rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir. W programie obchodów uwzględniono mszę świętą w intencji Polaków zmarłych i pomordowanych na zesłaniu, a także przemarsz do pomnika Matki Sybiraczki przy Centrum Kultury. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski i Członek Zarządu Sebastian Trojak. 

Pierwsza wielka akcja deportacyjna rozpoczęła się zimą 10 lutego 1940 roku i objęła około 140 tysięcy osób, które trafiły na północne obszary ZSRS. Druga miała miejsce w kwietniu (przesiedlono wówczas 61 tysięcy osób głównie do Kazachstanu), a trzecia w czerwcu (80 tysięcy osób, które trafiły na tereny Uralu). Deportacje miały miejsce również w 1941 roku (szczególnie w okresie poprzedzającym wybuch wojny niemiecko-radzieckiej). Całkowita liczba osób zesłanych jest dyskusyjna. W październiku 1941 roku, a więc po podpisaniu układu Sikorski-Majski władze ZSRS przekazały informację, że deportowano 387 932 obywateli polskich.

Zesłańcy, którym pozwolono zabrać ze sobą tylko podręczny bagaż, byli transportowani koleją w wagonach towarowych w bardzo trudnych warunkach sanitarnych. Powodowało to wysoką śmiertelność. Najwięcej zesłańców skierowanych zostało do pracy w kołchozach czy innych zakładach pracy, część trafiła do łagrów, zaś inną część stanowili „wolni zesłańcy”.

Celem polityki okupanta była sowietyzacja polskim ziem wschodnich, a zesłania ludności polskiej (w pierwszej kolejności osadników wojskowych, urzędników czy właścicieli ziemskich) w głąb ZSRS były jednym z elementów tej polityki.

galeriaGALERIA