Nagranie III sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.