Nabór wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych – wydłużony nabór

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o rozpoczęciu pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy, która ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanieWysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji został wydłużony do 15 sierpnia 2021 roku. Zmianie ulega także termin, do którego Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą złożyć wniosek o dostęp do Aplikacji Polski Ład – będzie to 8 sierpnia 2021 roku. Wszystkie zaktualizowane dane o Programie znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikami BGK (Regiony-BGK).” Informacje o programie i sposobie naboru wniosków są dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.