Marszałek Jarosław Stawiarski na czele prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski stanął na czele powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Rady ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w poniedziałek, 31 maja br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Narodowa Rada Rozwoju (NRR) jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej skupiającym zespoły eksperckie specjalizujące się w wybranych, najistotniejszych dziedzinach funkcjonowania państwa.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie. Żywię nadzieję, że wspólnie z członkami Rady, na której czele stanąłem, przygotujemy plan rozwoju naszego kraju – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Każdy zespół działający w ramach NRR liczy kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń.

W skład Rady powołani zostali:

 • Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, przewodniczący Rady,
 • Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP,
 • Paweł Mucha, Doradca społeczny Prezydenta RP,
 • Piotr Karczewski, Doradca społeczny Prezydenta RP,
 • Marcin Drewa, Doradca społeczny Prezydenta RP,
 • Mariusz Rusiecki, Doradca społeczny Prezydenta RP,
 • Piotr Bąk, starosta tatrzański,
 • Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, województwo zachodniopomorskie,
 • Andrzej Bielawski, starosta wschowski, województwo lubuskie,
 • Czesław Bielecki, architekt,
 • Janusz Bodziacki, były burmistrz Lubartowa,
 • Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego,
 • Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd, województwo mazowieckie,
 • Katarzyna Kondziołka, burmistrz gminy Zawichost, województwo świętokrzyskie,
 • Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu, województwo lubelskie,
 • Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego,
 • Marcin Krupa, prezydent Katowic,
 • Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, województwo małopolskie,
 • Wojciech Lubawski, były prezydent Kielc,
 • Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli,
 • Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia, województwo łódzkie,
 • Władysław Ortyl, marszałek województwo podkarpackiego,
 • Wojciech Pałka, starosta krakowski,
 • Jacek Pauli, burmistrz gminy Skarszewy,
 • Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej, województwo dolnośląskie,
 • Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna, województwo małopolskie,
 • Danuta Wawrzynkiewicz,
 • Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego,
 • Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, województwo dolnośląskie.