Mamy Wojewódzką Radę Dialogu Rolniczego

Za nami spotkanie inauguracyjne Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. To nowy organ, utworzony 28 marca br. jako ciało doradcze wojewody lubelskiego, który ma pomóc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów rolnictwa w naszym regionie. Akty powołania do Rady wręczył w Lublinie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

W zwołanym przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka spotkaniu uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Starosta Lubelski Zdzisław Antoń. To m.in. z tych instytucji wywodzą się członkowie rolniczego gremium, które – jak zaznaczył wojewoda –  ma działać na kształt Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Dialog rolniczy różni się zasadniczo od dialogu społecznego w innych obszarach działalności społecznej i gospodarczej – mówił Przemysław Czarnek. – Z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim doszliśmy do wniosku, że absolutnie konieczne jest powołanie takiej rady, w skład której będą wchodzić przedstawiciele wojewody i marszałka, a także przedstawiciele organizacji związkowych i rolniczych działających w województwie lubelskim, Lubelskiej Izby Rolniczej oraz wszystkich służb rolnych.

Do zadań Rady będzie należeć w szczególności: identyfikowanie oraz zgłaszanie wojewodzie lubelskiemu bieżących problemów dotyczących wsi i rolnictwa, podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia i rozstrzygnięcia problemów w zakresie rolnictwa na terenie województwa lubelskiego, przedstawianie możliwych sposobów rozstrzygania sporów oraz rozwiązywania istotnych problemów wsi i rolnictwa,  wspieranie procesów stabilizujących rynki rolne, podejmowanie uchwał, wypracowywanie stanowisk i wniosków z posiedzeń rady oraz ich przekazywanie właściwym organom, a także monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych dotyczących wsi i rolnictwa na terenie województwa lubelskiego.

Rada liczy 25 osób. Funkcję przewodniczącego będzie pełnił wicewojewoda Gmitruczuk, z kolei wiceprzewodniczącą będzie Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Takie rady są wręcz niezbędne, żeby dobrze zarządzać rolnictwem w regionie – podkreślał minister Ardanowski, wręczając w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim akty powołania jej członkom.

Więcej informacji na temat Rady, w tym pełny skład tego gremium, znajduje się na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: lublin.uw.gov.pl. Spotkanie w Lublinie relacjonuje też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie: gov.pl/web/rolnictwo.

Zdjęcie nad tekstem: © Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

galeriaGALERIA