Konwent Marszałków Województw RP w Lublinie

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski otworzył posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Drugi i ostatni konwent prowadzony pod prezydencją Województwa Lubelskiego odbył się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Obrady zostały w całości poświęcone rozwojowi rolnictwa, bezpieczeństwu żywnościowemu oraz energetycznemu.

Na posiedzeniu obecni byli również pozostali Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego, tj. wicemarszałkowie Michał Mulawa i Zbigniew Wojciechowski, oraz członkowie zarządu Zdzisław Szwed i Bartłomiej Bałaban, a także Członkowie Zarządów pozostałych województw.

I moduł posiedzenia

Rozwój rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe

Podczas pierwszego modułu poruszono temat rozwoju polskiego rolnictwa oraz problemy i zadania związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego zarówno w skali kraju, jak również w  Europie. Kilka zjawisk przyczyniło się bezpośrednio do obaw o tę strefę, m.in. pandemia COVID-19 oraz rosyjska agresja na Ukrainie, ale także zmiany klimatu oraz cyklicznie pojawiające się choroby zakaźne zwierząt gospodarskich. Trzeba zaznaczyć, że obszary wiejskie stanowią dominujący element struktury przestrzennej Polski – obejmują one ponad 29 mln ha, co stanowi blisko 93% powierzchni kraju.

Polityka rolna polskiego rządu sprawiła, że w miarę suchą stopą przeszliśmy pandemię. Mamy wizję i perspektywy, aby polskie rolnictwo było silnym elementem gospodarkimówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Pierwszy prelegent, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, mówił o perspektywie rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście aktualnych uwarunkowań.

Rząd stoi przed problemem skutecznej pomocy dla Ukrainy w transporcie zbóż. Widzimy różne niebezpieczeństwa z  tym związane, m.in. z ich niekontrolowanym przepływem. Również wielkim wyzwaniem jest stabilizacja innych rynków i zapewnienie dochodu dla rolników. Zmagamy się dalej z afrykańskim pomorem świń. Realizujemy także Krajowy Plan Odbudowy i bardzo mocno podkreślamy rolę przetwórstwa – mówił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Następnie głos zabrała Joanna Gierulska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przedstawiła politykę wsparcia obszarów wiejskich w perspektywie 2021-2027.

Na bezpieczeństwo żywnościowe składają się różne elementy. Musimy mieć stabilną produkcję, dobre przetwórstwo i odpowiednią dystrybucję. Musimy także pamiętać o konsumentach, którzy coraz częściej oczekują produktów o odpowiednich etykietach podkreślała Joanna Gierulska.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski łączył się online i przybliżył długoterminową wizję rozwoju europejskiego rolnictwa.

Mamy wspólną politykę krajową, wspólne cele, ale to kraje członkowskie wybierają, co preferują w swojej polityce rolnej. Polska jako jeden z pierwszych krajów ma przyjęty plan strategiczny. Dużym problemem w gospodarstwach rolnych jest wiek rolników, brakuje ich następców. Na pewno mogę zapewnić, że w dziedzinach, w których import wzrósł, będę bronił interesów rolników mówił komisarz Wojciechowski.

II moduł posiedzenia

Bezpieczeństwo energetyczne

Podczas drugiego modułu uczestnicy obrad pochylili się m.in. nad tematem bezpieczeństwa energetycznego w kontekście aktualnych uwarunkowań. Wydarzenia ostatnich dwóch lat, tj. pandemia COVID, a szczególnie agresja Rosji na Ukrainę, spowodowały istotne ograniczenia oraz zmiany kierunków dostaw nośników energii. Przełożyło się to na istotny wzrost cen energii, a w konsekwencji na znaczącą destabilizację gospodarek wszystkich krajów europejskich.

Ważna w tym kontekście jest kontynuacja zadań związanych ze wzrostem efektywności wykorzystania energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej w myśl tezy, że najbardziej zielona energia to ta, której nigdy nie zużyliśmy, więc nie było potrzeby, aby ją wytwarzać. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie miało istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w naszych regionachpodkreślał marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

O perspektywach polskiej energetyki oraz OZE mówiła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Po raz pierwszy duży projekt atomowy Polski jest tak zaawansowany. Przed nami decyzja środowiskowa, dokumentacja została już złożona. Przewidujemy, że w 2026 roku rozpocznie się budowa elektrowni w oparciu o pierwszą wybraną amerykańską technologię w lokalizacji Lubiatowa Kopalina. Równocześnie pracujemy nad wyborem drugiego miejsca wyjaśniła minister Anna Moskwa.

Kolejnym prelegentem był Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który poruszył kwestie finansowania programu Czyste powietrze oraz innych programów transformacji energetycznej.

Program Czyste powietrze jest realizowany od ponad czterech lat, a jego celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza. Nie było dotąd w historii Polski tak kompleksowego programu, który w swoim założeniu zajmuje się kwestią jakości powietrza, wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz poprawą efektywności energetycznej budynków przekonywał prezes Mirowski.

Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wystąpił w imieniu polskich województw z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Promocja regionalnych produktów leży nam wszystkim na sercu. Dlatego Komisja Żywności na swoim posiedzeniu dała zielone światło dla koncepcji stworzenia znaku, który skupiałby producentów regionalnej i tradycyjnej żywności ze wszystkich polskich regionów dodał wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Więcej o idei tego znaku opowiedział Tomasz Kobierski, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Chcemy stworzyć nową sieć, która byłaby pod całkowitą kontrolą Związku Województw. Byłby to nowy znak, podkreślający najwyższą jakość produktów żywności, znak doceniający regionalne wyroby i promujący towary najwyższej jakości. To także wsparcie rolników i producentów żywności zapewniał Tomasz Kobierski.

Następnie wystąpił Artur Czapiewski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przedstawił koncepcję organizacji egzaminów na prawo jazdy w kontekście zmian ustaw.

Ostatni prelegent posiedzenia, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL Bogdan Kawałko, zaprezentował raport z prac zespołów eksperckich oraz grup tematycznych funkcjonujących w ramach Konwentu Marszałków Województw RP w okresie przewodnictwa Województwa Lubelskiego.

Zakończenie prezydencji Województwa Lubelskiego

Dzisiejsze obrady zakończyły półroczną prezydencję Województwa Lubelskiego. Przewodnictwo na okres kolejnych 6 miesięcy zostało przekazane Województwu Wielkopolskiemu, które reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

I posiedzenie konwentu w Kazimierzu Dolnym

Pierwsze posiedzenie konwentu pod prezydencją Województwa Lubelskiego odbyło się 21 września br. w Kazimierzu Dolnym. Omówiono wówczas wyzwania stojące przed Polską po agresji Rosji na Ukrainę oraz dyskutowano na temat nowej perspektywy finansowej 2021-2027. W wydarzeniu wzięli udział ministrowie, przedstawicielki Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele 16 województw RP.

galeriaGALERIA