Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania

Uprzejmie informujemy, że Związek Miast Polskich w partnerstwie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych ogłosił nową edycję konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – Samorządowy Lider Zarządzania „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich miast i gmin miejsko-wiejskich w Polsce i organizowany jest w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, z udziałem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, OECD, a także Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych.

Tematyką konkursu w 2022 roku są inicjatywy i działania podejmowane przez samorządy miejskie na rzecz poprawy komunikacji, zwiększania zaangażowania mieszkańców oraz zasad współzarządzania rozwojem lokalnym.  

Otwarte rządzenie to idea świadomego, jak najszerszego udostępniania danych publicznych dla zapewnienia przejrzystości i otwartości procesów decyzyjnych. Zakłada ona włączanie mieszkańców w proces planowania, realizowania i monitorowania rozwoju lokalnego, w wymiarze zarówno planistycznym, jak i wykonawczym. Otwarte rządzenie pozwala na:

  • włączenie różnorodnych grup interesariuszy w procesy decyzyjne,
  • wspieranie zaangażowania społecznego,
  • zmniejszanie słabości i nierówności społecznych,
  • skuteczną komunikację z interesariuszami/mieszkańcami,
  • budowę bardziej aktywnego i zrównoważonego społeczeństwa.

Organizatorzy niniejszego konkursu czekają na zgłoszenia szczegółowych rozwiązań i działań podejmowanych w miastach, wdrażających praktycznie ideę otwartego rządzenia, które służą lepszej komunikacji społecznej oraz włączaniu mieszkańców i interesariuszy w procesy zarządzania sprawami publicznymi. Mogą to być pojedyncze działania i narzędzia lub ich zestawy, które pozwalają na skuteczną realizację zasad otwartego rządzenia, opisanych w rekomendacjach OECD. 

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji upływa 12 grudnia 2022 r.   

Nagrodą główną jest wyjazd studyjny do Norwegii dla przedstawicieli miasta/gminy oraz zaszczytny tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania 2022! 

Samorządowy Lider Zarządzania 2022 – formularz i harmonogram konkursu (link otwiera się w nowym oknie)

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!