Konkurs „Piękno tradycji we współczesnym świecie” rozstrzygnięty

Koła Gospodyń Wiejskich z Mniszka, Horodyska i Węglina to laureaci organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego konkursu „Piękno tradycji we współczesnym świecie”, którego celem jest propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie przedstawicieli lokalnych społeczności do poszukiwania, odkrywania i utrwalania lokalnej tradycji i wiedzy o kulturze swojego regionu.

Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu historii najbliższej okolicy, przy wykorzystaniu dowolnych technik, takich jak np.: techniki multimedialne (grafika komputerowa, dźwięk, prezentacja, video), opis czy praca plastyczna. Do konkursu przystąpiło 30 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa lubelskiego, zgłaszając różnorodne prezentacje swojej „Małej Ojczyzny”: multimedialne, opisowe, poetyckie, filmowe i fotograficzne.

– Cieszę się, że możemy poszczycić się tak dużą ilością aktywnie działających Kół Gospodyń Wiejskich, które dbają nie tylko o „ocalenie od zapomnienia” naszych tradycji i zwyczajów, lecz potrafią także zaktywizować lokalną społeczność i dbają o międzypokoleniową integrację.mówi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Członkowie jednego ze zwycięskich kół gospodyń Wiejskich w ludowych strojach. Dwie Panie i dwóch panów.
Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku

KGW w Mniszku (powiat kraśnicki) przygotowało prezentację przedstawiającą istotę pielęgnowania zwyczajów i ochrony przed utratą indywidualności poszczególnych społeczeństw, dbając przy tym o zachowanie więzi pokoleniowej. Początek istnienia KGW w Mniszku sięga października 2016 roku. Od tego czasu koło prężnie rozwija swoją działalność poprzez kształtowanie świadomości wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększanie uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru. Jak twierdzą członkowie koła ich misją jest aktywizowanie społeczności lokalnej, uczestnictwo w życiu wsi i gminy, dbanie o międzypokoleniową integrację mieszkańców, a przede wszystkim kultywowanie tradycji we współczesnym świecie.

KGW w Horodysku (powiat chełmski) nadesłało film ukazujący szczegóły obrzędu ludowego, jakim było żniwowanie. Obfite plony zapewniały dobrobyt, a okres żniw był prawdziwą uroczystością, któremu towarzyszyły zapomniane już dzisiaj obrzędy. Film zaczyna się od wymownych słów:

„Kiedy obejrzymy się za siebie: wstecz, wstecz w naszą przeszłość, o to jedno pokolenie, to zobaczymy, że nasze życie wyglądało zupełnie inaczej. Życie było pełne niebezpieczeństw, pełne wielu chorób, z którymi
nie potrafiliśmy sobie poradzić jako cywilizacja, obarczone ogromne ciężką pracą i wieloma trudami, czy było jednak mniej szczęśliwe?”

Otóż nie. Mieszkańcy z Horodyska przywołując wspomnienia o żniwowaniu są pełni radości, na ich twarzach maluje się uśmiech. I jak twierdzą:

„dawniej to była prawdziwa wieś, ale było fajnie, ile ludzi było na polu, jakie było współczucie, solidarność, a jak te przepiórki śpiewały, to było życie.”

Natomiast KGW w Węglinie (powiat kraśnicki) w prezentacji oraz filmie zaprezentowało tradycję, która żyje. Jak głoszą:

„(Nie)wymarła tradycja. Zwyczaj darcia pierza, który był ważnym elementem życia towarzyskiego w naszej wsi, już dawno wymarł z różnych powodów, jednak postanowiłyśmy, jako babcie i matki z Węglina, przekazać go naszym córkom i wnuczkom”.

Dawniej przodkowie z ogromną pieczołowitością dbali, aby ich obyczaje i wiedza przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Dziś przejęto od nich we krwi chęć pielęgnowania tych cennych wartości, ocalenia ich od zapomnienia.

Zwycięskie Koła otrzymają w nagrodę łącznie ponad trzydzieści kompletów regionalnych strojów ludowych: KGW w Mniszku oraz KGW w Węglinie stroje krzczonowskie, natomiast KGW w Horodysku ludowe stroje chełmskie.