Konkurs FLORIANY dla OSP

Trwa II edycja konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany 2018”. Strażacki Oscar czeka na tych, którzy w szczególny sposób każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo, a także są aktywni społecznie. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 28 lutego 2018 roku!

W konkursie nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA (Strażackiego OSCARA), a podczas Gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców. Dwanaście kategorii konkursowych odzwierciedla szerokie spectrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochronę środowiska i edukację po aktywizowanie seniorów, czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.

Utworzona została również kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować”, która jest częścią programu edukacyjnego realizowanego przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP jako partnera. Szczegóły dotyczące przystąpienia do Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj i tu. Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu „RUR” zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia FLORIANÓW.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie oraz przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY”.

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj. Zachęcamy do udziału!