Konferencja pt. „Zasoby naturalne Lubelszczyzny”

W czwartek, 18 lipca 2019 r, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja poświęcona zasobom naturalnym w naszym regionie. Organizatorami wydarzenia byli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Senator Rzeczpospolitej Polskiej prof. Józef Zając i W imieniu marszałka zebranych powitał członek zarządu Sebastian Trojak.

Czy wiecie, że…

Województwo lubelskie jest dość zasobne w surowce mineralne. Oprócz kopalin tak pospolitych jak kruszywo naturalne, występuje również węgiel kamienny, gaz ziemny, torfy, fosforyty i bursztyny. Ostatnio udokumentowano złoża glaukonitu. Mamy również wody mineralne i termalne.

Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego dla Polski wg stanu na koniec 2018 roku wynoszą ponad 61 mld ton, z czego na Lubelskie Zagłębie Węglowe przypada ponad 11,5 mld ton, tj. blisko 19 % zasobów całego kraju.

Na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego obecnie udokumentowanych jest 10 złóż węgla kamiennego. W 2018 roku wydobycie wyniosło ok. 7 mln ton, co stanowi 11% wydobycia krajowego wynoszącego prawie 64 mln ton. Na terenie województwa lubelskiego udokumentowano 11 konwencjonalnych złóż gazu ziemnego. Wydobycie gazu ziemnego w 2018 roku wynosiło 104 mln m3, co stanowiło  2,1 % wydobycia krajowego.

Marszałek Województwa Lubelskiego udzielił jednej koncesji na eksploatację wód termalnych ze złoża Celejów, gm. Wąwolnica. Jest również udzielona koncesja na pobór wód leczniczych ze złoża Nałęczów. Zgodne z bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce wg. stanu na koniec ubiegłego roku, zasoby geologiczne złóż bursztynu na terenie województwa lubelskiego wynoszą ponad 1 200 ton.

Aktualnie na terenie województwa lubelskiego obowiązują 3 koncesje na wydobywanie bursztynu. Do tej pory nie zgłoszono wydobycia bursztynu w ramach udzielonych koncesji. Natomiast w czasie robót geologicznych wykonywanych celem udokumentowania złóż wydobyto ok. 320 kg bursztynu.

galeriaGALERIA