Konferecja podsumowująca projekt REVAB

W Europejskim Komitecie Regionów został podsumowany projekt REVAB. Konferencja pt.: „REVAB – Ponowne wykorzystanie i rewitalizacji budynków rolnych poprzez szkolenia oparte na rzeczywistych doświadczeniach”, odbyła się 23 kwietnia 2018 r. pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich (European Landowners Organization).

Marszałek Sławomir Sosnowski w wystąpieniu otwierającym konferencję odniósł się do aktualnych wyzwań obszarów peryferyjnych regionów UE, zaliczając do nich przede wszystkim konieczność poprawy jakości dostępnych usług oraz rozwój infrastruktury zapewniającej szybki dostęp do Internetu. Marszałek podkreślił, że konieczne jest kreowanie warunków, które zachęcą do rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Może temu posłużyć narzędzie przygotowane w ramach projektu REVAB czyli „gra” (platforma e-learningowa), która umożliwia przeprowadzenie wirtualnej symulacji oraz zapoznanie się z przykładami różnych procesów rewitalizacji. Wersja w języku polskim dostępna jest tutaj.

Projekt REVAB, finansowany ze środków programu ERASMUS+, został zrealizowany przez partnerów z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, i Bułgarii. Do celów projektu należało:

  • wzmocnienie przedsiębiorczego podejścia w użytkowaniu istniejących już budynków rolnych w różnych regionach Europy (Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Niemcy, Polska);
  • zmobilizowanie przedsiębiorców z obszarów wiejskich, właścicieli rolnych i właścicieli nieruchomości oraz młodych rolników do przemyślenia jak wykorzystać i rewitalizować istniejące budynki i gospodarstwa rolne przestrzegając przy tym uwarunkowań ekonomicznych, przyrodniczych oraz społecznych;
  • uniknięcie dalszej konsumpcji terenów rolniczych na cele mieszkalne i nieruchomości przemysłowe.

galeriaGALERIA